Dražba stavby bez čp/če a pozemků o celkové výměře 475 m², podíl 1/4

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00958/20-549
Nejnižší podání 27.133 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 21

Nejvyšší podání

4d3b4bd0
61.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4d3b4bd0 61.000 Kč 21.2.2024 10:59:12.090852
5e810ca2 60.000 Kč 21.2.2024 10:59:02.472031
4d3b4bd0 50.000 Kč 21.2.2024 10:56:56.474319
5e810ca2 49.000 Kč 21.2.2024 10:56:50.262076
4d3b4bd0 48.000 Kč 21.2.2024 10:56:44.085331
5e810ca2 47.000 Kč 21.2.2024 10:56:36.783281
4d3b4bd0 46.000 Kč 21.2.2024 10:56:28.090519
5e810ca2 45.000 Kč 21.2.2024 10:56:21.119130
4d3b4bd0 44.000 Kč 21.2.2024 10:56:09.959729
5e810ca2 43.000 Kč 21.2.2024 10:55:59.136783
4d3b4bd0 42.000 Kč 21.2.2024 10:55:54.427413
5e810ca2 41.000 Kč 21.2.2024 10:55:46.556475
4d3b4bd0 39.500 Kč 21.2.2024 10:55:30.091062
5e810ca2 38.500 Kč 21.2.2024 10:55:21.976158
4d3b4bd0 37.467 Kč 21.2.2024 10:55:05.208938
5e810ca2 36.467 Kč 21.2.2024 10:54:46.069195
4d3b4bd0 35.133 Kč 21.2.2024 10:54:18.772261
5e810ca2 34.133 Kč 21.2.2024 10:53:48.862709
4d3b4bd0 31.133 Kč 21.2.2024 10:53:28.597170
5e810ca2 30.133 Kč 21.2.2024 10:53:12.844964
4d3b4bd0 27.133 Kč 21.2.2024 10:37:04.823520

KrajMoravskoslezský kraj
OkresNový Jičín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00958/20-549
Začátek dražby21.02.2024 10:30
Konec dražby21.02.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání27.133 Kč
Výsledná cena (odhadní)40.700 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0095820
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl 1/4 na nemovitých věcech, a to:

- pozemek parcela č. St. 75/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311 m². Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 75/2,

- pozemek parcela č. 1318/1, zahrada o výměře 164 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 21 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Bílovec, katastrální území Bravinné.

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražená nemovitá věc se nachází v okrese Nový Jičín, ve městě Bílovec, v odloučené části katastrálního území Bravinné, poblíž rodinného domu č.p. 97. Vzdálenost k zastávce autobusu „Bílovec, Nové Dvory, kaple“ je cca 100 m. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 1290 (pozemek je ve vlastnictví města Bílovec). V okolí nemovité věci je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost. Ve městě Bílovec je rozšířená občanská vybavenost. Nemovité věci jsou situovány cca 7 km od městského úřadu. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Novém Jičíně, ve vzdálenosti cca 25 km od nemovité věci.

Pozemky:

Pozemky jsou ve funkčním celku s jinou stavbou, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde jiná stavba bez čp/če, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 475 m².

Stavby:

Jedná se o stavbu bývalé hospodářské budovy (stodoly).

Stavba je samostatně stojící, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy domu jsou kamenné a smíšené. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel a tvárnic. Střecha je sedlová (částečně propadlá), se střešní krytinou živičnou a osinkocementovou (v havarijním stavu). Fasádní omítky jsou vápenné (opadané), vnitřní omítky vápenné hladké.

Napojení na inženýrské sítě: není

Zastavěná plocha objektu činí cca 70 m².

Stavba byla k datu ocenění ve velmi špatném (havarijním) technickém stavu. Většina prvků je původních, na hranici nebo za hranici životnosti. Stavba bude vyžadovat buď celkovou rekonstrukci či spíše odstranění stavby.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno chůze; ze dne 29.12.1997, právní účinky vkladu ke dni 30.12.1997; oprávnění pro: Parcela: St. 75/5, Parcela: 1318/2, Parcela: 1354; povinnost k: Parcela: St. 75/2. Na základě listiny – Smlouva o věcném břemeni V3 5787/1997 (POLVZ:18/1998; Z-2100018/1998-804). Cena této závady byla určena částkou 2.500,- Kč.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49.7600500, 17.9372778

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.