Lesy v k.ú. Krhanice, okr. Benešov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX10289/14-156
Nejnižší podání 19.512 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 28

Nejvyšší podání

a9cb05c6
47.512 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a9cb05c6 47.512 Kč 20.3.2024 14:48:38.056862
037ed72e 44.512 Kč 20.3.2024 14:48:19.042500
a9cb05c6 43.512 Kč 20.3.2024 14:43:36.590656
037ed72e 42.512 Kč 20.3.2024 14:43:28.792863
a9cb05c6 41.512 Kč 20.3.2024 14:38:45.152975
037ed72e 40.512 Kč 20.3.2024 14:38:37.034353
a9cb05c6 39.512 Kč 20.3.2024 14:33:53.592830
037ed72e 38.512 Kč 20.3.2024 14:33:33.769965
a9cb05c6 37.512 Kč 20.3.2024 14:28:57.593343
037ed72e 36.512 Kč 20.3.2024 14:28:49.943339
a9cb05c6 35.512 Kč 20.3.2024 14:24:04.022221
037ed72e 34.512 Kč 20.3.2024 14:23:51.666157
a9cb05c6 33.512 Kč 20.3.2024 14:19:04.704357
037ed72e 32.512 Kč 20.3.2024 14:18:57.882420
a9cb05c6 31.512 Kč 20.3.2024 14:14:19.768160
037ed72e 30.512 Kč 20.3.2024 14:13:53.295419
a9cb05c6 29.512 Kč 20.3.2024 14:09:23.517586
c9457672 28.512 Kč 20.3.2024 14:09:10.391277
a9cb05c6 27.512 Kč 20.3.2024 14:04:37.425737
a23fd51e [priorita 1] 26.512 Kč 20.3.2024 14:04:11.591506
a9cb05c6 25.512 Kč 20.3.2024 14:00:07.875979
a23fd51e [priorita 1] 24.512 Kč 20.3.2024 13:59:57.429183
a9cb05c6 23.512 Kč 20.3.2024 13:59:04.105592
a23fd51e [priorita 1] 22.512 Kč 20.3.2024 13:58:18.448489
a9cb05c6 22.512 Kč 20.3.2024 13:54:51.012190
c9457672 21.512 Kč 20.3.2024 13:54:20.719756
a9cb05c6 20.512 Kč 20.3.2024 13:54:16.499118
a23fd51e [priorita 1] 19.512 Kč 20.3.2024 13:52:13.578146

KrajStředočeský kraj
OkresBenešov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX10289/14-156
Začátek dražby20.03.2024 13:00
Konec dražby20.03.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání19.512 Kč
Výsledná cena (odhadní)65.040 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101028914
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí jsou 4 parcely - podíl ve výši 1/4, které jsou, dle zjištění namístě samém, součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa o celkové výměře 0,5003 ha, rozdělené ideálními podíly mezi více spoluvlastníků. Oceňovaný lesní majetek, jako součást vlastnicky roztříštěné pozemkové držby se nachází u lokalit mzv. Na Lebce, V Obecním lese a Hůra severně od Krhanic. 203 Ex 10289/14, www.eujicha.cz

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby byl schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Krhanice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.