Pozemek v k.ú. Solenice, okr. Příbram

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX28380/10-621
Nejnižší podání 7.333 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 9
Počet podání 60

Nejvyšší podání

803d5d40
39.543 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
803d5d40 39.543 Kč 20.3.2024 15:46:33.412770
b38116ee 39.043 Kč 20.3.2024 15:42:48.221128
803d5d40 38.543 Kč 20.3.2024 15:42:03.941034
b38116ee 38.043 Kč 20.3.2024 15:37:14.103499
803d5d40 37.543 Kč 20.3.2024 15:33:45.189629
b38116ee 37.043 Kč 20.3.2024 15:29:49.091287
803d5d40 36.543 Kč 20.3.2024 15:28:18.611745
b38116ee 36.043 Kč 20.3.2024 15:24:04.883502
803d5d40 35.543 Kč 20.3.2024 15:23:22.875506
b38116ee 35.043 Kč 20.3.2024 15:19:29.846134
803d5d40 34.543 Kč 20.3.2024 15:19:21.514067
b38116ee 34.043 Kč 20.3.2024 15:16:11.269417
803d5d40 33.543 Kč 20.3.2024 15:14:48.996670
b38116ee 33.043 Kč 20.3.2024 15:10:00.811445
803d5d40 32.543 Kč 20.3.2024 15:09:48.931740
b38116ee 32.043 Kč 20.3.2024 15:05:13.855390
4316a851 31.543 Kč 20.3.2024 15:01:16.186467
b38116ee 31.043 Kč 20.3.2024 14:58:45.255854
4316a851 30.543 Kč 20.3.2024 14:57:15.570450
803d5d40 30.043 Kč 20.3.2024 14:56:26.719636
4316a851 29.543 Kč 20.3.2024 14:52:11.131965
803d5d40 29.043 Kč 20.3.2024 14:50:35.937195
4316a851 28.543 Kč 20.3.2024 14:46:25.939902
b38116ee 28.043 Kč 20.3.2024 14:42:56.939246
803d5d40 27.543 Kč 20.3.2024 14:41:06.290828
4316a851 27.043 Kč 20.3.2024 14:39:16.458537
803d5d40 26.543 Kč 20.3.2024 14:37:40.394345
b38116ee 26.043 Kč 20.3.2024 14:35:13.314580
803d5d40 25.543 Kč 20.3.2024 14:34:25.430590
b38116ee 25.043 Kč 20.3.2024 14:31:50.522339
803d5d40 24.543 Kč 20.3.2024 14:31:44.688777
b38116ee 24.043 Kč 20.3.2024 14:31:23.379209
803d5d40 23.543 Kč 20.3.2024 14:30:51.154577
b38116ee 23.043 Kč 20.3.2024 14:30:04.045228
803d5d40 22.543 Kč 20.3.2024 14:29:44.840941
b38116ee 20.543 Kč 20.3.2024 14:29:10.593873
4316a851 20.043 Kč 20.3.2024 14:29:05.305553
b38116ee 19.543 Kč 20.3.2024 14:27:00.442197
803d5d40 19.043 Kč 20.3.2024 14:25:17.860152
4316a851 18.543 Kč 20.3.2024 14:25:10.175529
803d5d40 18.043 Kč 20.3.2024 14:22:28.892133
4316a851 17.543 Kč 20.3.2024 14:18:31.403568
803d5d40 17.043 Kč 20.3.2024 14:16:08.933837
b38116ee 16.543 Kč 20.3.2024 14:14:35.688476
4316a851 16.043 Kč 20.3.2024 14:10:40.602869
b38116ee 15.543 Kč 20.3.2024 14:07:06.538477
4316a851 15.000 Kč 20.3.2024 14:05:36.770242
633ae46a 14.500 Kč 20.3.2024 14:03:14.018468
b38116ee 14.000 Kč 20.3.2024 14:01:01.484605
633ae46a 13.333 Kč 20.3.2024 13:59:49.803408
4316a851 12.833 Kč 20.3.2024 13:59:31.577570
633ae46a 12.333 Kč 20.3.2024 13:57:24.443601
4316a851 11.833 Kč 20.3.2024 13:56:36.012759
633ae46a 11.333 Kč 20.3.2024 13:35:01.354667
4316a851 9.833 Kč 20.3.2024 13:05:56.360521
803d5d40 9.333 Kč 20.3.2024 13:03:58.775523
633ae46a 8.833 Kč 20.3.2024 13:03:26.101361
a20f6fde 8.333 Kč 20.3.2024 13:03:14.686540
633ae46a 7.833 Kč 20.3.2024 13:00:59.242242
a20f6fde 7.333 Kč 20.3.2024 13:00:41.671334

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX28380/10-621
Začátek dražby20.03.2024 13:00
Konec dražby20.03.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání7.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)11.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102838010
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. St. 141 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž (LV 401), v k.ú. Solenice, obec Solenice, okres Příbram. Objekt garáže, na pozemku p.č. St. 141, je ve vlastnictví jiných subjektů a není předmětem ocenění tohoto Znaleckého posudku. Pozemek p.č. St. 141 je situován v okrajové, zastavěné části obce Solenice, je situován v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 289/2 - ostatní plocha, p.č. 289/1 - ostatní plocha a po částečně zpevněné (betonové) komunikací na pozemcích p.č. 182/24 - ostatní plocha a p.č. 182/23 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Solenice a přes nezpevněný pozemek p.č. 170/4 - lesní pozemek, který v duplicitním vlastnictví České republiky a soukromého subjektu. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 15 m od předmětu ocenění. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Solenice nachází na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod.

203EX28380/10,  www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Solenice, Solenice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.