Spoluvlastnický podíl 1/12 k rodinnému domu včetně pozemku v obci Sovínky, okr. Mladá Boleslav

Do začátku dražby zbývá: 6 dnů 14 hodin 26 minut 18 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 4358/21-356
Nejnižší podání 240.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 4358/21-356
Začátek dražby08.03.2024 10:00
Konec dražby08.03.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání240.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)360.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol435821
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/12 k  pozemku zastavěné plochy a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 94, který se nachází v obci Sovínky, okres Mladá Boleslav, ve Středočeském kraji. Rodinný dům je situovaný do nepravidelného tvaru. Dům je panelový, podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Na domě je mírná pultová střecha krytá standardní krytinou. Dům je napojen na inženýrské sítě, a to elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Základ předmětné nemovité věci je betonový, zdivo je ze stěnových panelů, žlaby, svody a parapety jsou pozinkované, okna jsou plastová zdvojená a je zde kontaktní zateplovací fasádní systém. Stáří objektu je přes 30 roků. V průběhu let objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností, kdy byla zejména vyměněna okna a byl instalován kontaktní zateplovací systém. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Pozemek (parc. St. č. 258), jehož součástí je předmětný rodinný dům, leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný přes pozemek parc. č. 64/8, který je ovšem ve vlastnictví jiného vlastníka a přístup zde není právně zajištěn. Předmětné nemovité věci jsou umístěny v zastavěné okrajové části městyse Sovínky, a to v řadové zástavbě jako samostatně stojící, v ulici Sadová. Bližší informace jsou ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Sadová 94, Sovínky, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.