Pozemek orné půdy a lesní pozemek v obci Bučovice, okr. Vyškov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 22269/22-291
Nejnižší podání 84.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 22269/22-291
Začátek dražby12.03.2024 10:00
Konec dražby12.03.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání84.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)126.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol2226922
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je pozemek orné půdy a lesní pozemek, které se nacházejí v obci Bučovice, okres Vyškov, v Jihomoravském kraji. Pozemek orné půdy představuje zemědělský pozemek. Jedná se o okraj většího obhospodařovaného pole, přiléhající k lesnímu pozemku. Zhruba 1/2 pozemku je mírně svažitá k severozápadu, druhá polovina představuje prudký svah k jihozápadu. Pozemek je dobře přístupný po polní cestě, po obecní komunikaci. S ohledem na skutečnost, že se jedná o okrajovou část, je tento pozemek příležitostně využíván jako cesta. K předmětnému pozemku není uzavřena nájemní či pachtovní smlouva. Na lesním pozemku je vzrostlý listnatý les. Jedná se o okraj většího lesního celku. Předmětné nemovité věci se nacházejí v nezastavěné části obce, směrem na severovýchod od Černčína. Obec Bučovice leží 29,00 km východně od Brna, na severním okraji Ždánického lesa. Městem protéká řeka Litava. Sousedními obcemi jsou Rašovice, Bohaté Málkovice, Nevojice, Letonice, Kojátky, Křižanovice, Mouřínov a Ždánice. Město je členem sdružení Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví. Obec se skládá ze 4 částí: Bučovice, Černčín, Kloboučky a Marefy. Černčín je původní osada, ležící cca 2,00 km severovýchodně od Bučovic. V obci se nacházejí dvě základní školy, základní umělecká škola, gymnázium a obchodní akademie. V obci je možné autobusové i vlakové spojení s okolními městy. Bližší informace jsou ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Černčín, Bučovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.