Zemědělská usedlost včetně pozemku a zahrady v obci Nový Knín, okr. Příbram

Do začátku dražby zbývá: 13 dnů 15 hodin 7 minut 37 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 40615/22-241
Nejnižší podání 704.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 40615/22-241
Začátek dražby15.03.2024 10:00
Konec dražby15.03.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání704.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.056.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol4061522
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je pozemek zastavěné plochy a nádvoří, jehož součástí je stavba zemědělské usedlosti a pozemek zahrady, které společně tvoří jednotný funkční celek a nachází se v obci Nový Knín, okres Příbram, ve Středočeském kraji. Zemědělská usedlost představuje zděný objekt, hospodářskou budovu, ze smíšeného zdiva. Stavba je nepodsklepená, se sedlovou střechou. Krov je dřevěný, střešní krytina z pálených tašek. Okapy a svody jsou pozinkované, přičemž na části objektu chybí. Okna jsou původní dřevěná, dveře také původní dřevěné a vrata dřevěná dvoukřídlá se vstupní brankou. Vnitřní prostory hospodářské stavby jsou tvořeny zádveřím (betonová podlaha, klenutý strop, vstupní dveře), skladem (cihlová podlaha, bez okna, klenutý strop), dílnou (betonová podlaha, kamna, kamenný žlab, klenutý strop, okno, vodovod) a skladem (podlaha betonové dlaždice, bez okna, vstup ze stodoly, klenutý strop). Nad těmito uvedenými prostory se nachází půda, přístupná pouze po žebříku (bez schodiště). Dále je objekt tvořen stodolou (dřevěná vrata, otevřený prostor bez stropů). Objekt je napojen na elektrickou energii a veřejný vodovod. Vytápění je přes lokální kamna na tuhá paliva. Na pozemku se dále nachází vedlejší stavba, a to dřevěný přístřešek navazující na hlavní objekt, se střešní krytinou z eternitových desek. Dále je zde zděná garáž s ocelovými dvoukřídlými vraty, dřevěným krovem a střešní krytinou z pálených tašek. V garáži je hliněná podlaha a nízký strop. Garáž je napojena na elektrickou energii. Na pozemku také stojí zděná kolna, která je rozdělena na tři dílčí prostory a má dřevěný krov, střešní krytinu z pálených tašek, betonový strop, dřevěná okna, betonovou podlahu a otevřený půdní prostor. Objekty jsou neudržovaný. Užitná plocha zemědělské usedlosti byla znalcem odhadnuta ve výši 120,00 m2. Objekt je dobře přístupný po místní komunikaci. Pozemek je oplocený. Oplocení je tvořeno zděnými pilíři a plotovými poli z dřevěných plotovek, dřevěnou vstupní brankou, dvoukřídlými ocelovými vjezdovými vraty (dvůr) a ocelovými sloupky s drátěným pletivem na kamenné podezdívce (menší zahrádka za domem). Dvůr je zčásti zpevněná plocha (betonové dlaždice) a je neudržovaný, zarostlý travou, stejně tak zahrádka je neudržovaná a je na ní studna. Obec Nový Knín je město v okrese Příbram, asi 10,00 km od Dobříše. Historické jádro města je od roku 1990 městskou památkovou zónou. Městem protéká říčka Kocába. Jádro původního Nového Knína leží na jejím pravém břehu, na levém břehu pak leží jádro v minulosti samostatné vsi Starý Knín. Město se skládá z 5 částí na 6 katastrálních územích: Chramiště, Kozí Hory, Libčice, Nový Knín (k.ú. Nový Knín a k.ú. Starý Knín) a Sudovice. Libčice se pak nachází asi 4,00 km na jih od Nového Knína. Městem vedou silnice II/114 Hořovice - Hostomice - Dobříš - Nový Knín - Neveklov a II/116 Nový Knín – Mníšek pod Brdy - Řevnice. Železniční trať ani stanice na území města nejsou. Nejbližšími železničními zastávkami jsou Malá Hraštice a Mokrovraty. Město nedisponuje systémem MHD. Veřejnou dopravu zde zajišťují pouze regionální autobusové linky, které spadají do systému Pražské integrované dopravy. Předmětné nemovité věci se nacházejí v centrální části Libčic, umístěné na návsi vedle hostince. Okolí tvoří zástavba vesnických rodinných domů a občanská vybavenost (hostinec, hasičská stanice). Autobusová zastávka je od předmětných nemovitých věcí vzdálena cca 70,00 m. Bližší informace jsou ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Libčice, Nový Knín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.