Rodinný dům s přilehlými pozemky v obci Rychvald, okres Karviná

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 6200/19-821
Nejnižší podání 1.309.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 6200/19-821
Začátek dražby16.02.2024 14:00
Konec dražby16.02.2024 15:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání1.309.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.619.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota260.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol620019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je rodinný dům s přilehlými pozemky v obci Rychvald, okres Karviná. Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží, částečně zvýšené. Pod zvýšenou částí se nachází sklepní prostory. Jedná se o dům ze smíšeného zdiva (část zděná, část dřevěná) s plechovou střechou a plastovými okny. Na objekt navazuje, ze strany vedoucí do zahrady, zastřešená dřevěná terasa. Vytápění je možné tuhými palivy (pomocí krbových kamen). Bojler na ohřev vody je umístěn ve sklepním prostoru. Vchod do objektu je po schodišti, vchodové dveře jsou původní, dřevěné. V objektu se nachází chodba, kuchyně, pokoj, obývací pokoj, toaleta a koupelna. V objektu je položena dlažba, v pokojích koberec. Objekt je v původním, částečně udržovaném stavu. Pozemek, na kterém se rodinný dům nachází, je mírně svažitý. Pozemky jsou porostlé náletovými dřevinami. K objektu rodinného domu přísluší plechová stavba (garáž) umístěná na hranici pozemků parc. č. 5596 a parc. č. 5598 a dřevěný objekt ke skladování (kolna), umístěný na pozemku parc. č. 5598. Pozemek zahrady je umístěný směrem na jih od rodinného domu. Pozemek evidovaný jako orná půda, je umístěn pod rodinným domem, směrem na východ. Pozemek evidovaný jako vodní plocha, sousedí s pozemky parc. č. 5597 a 5598. Obec Rychvald leží mezi obcemi Ostrava, Bohumín, Orlová a Petřvald, cca 10,00 km od centra Ostravy, a to směrem na severovýchod. Obec se skládá z 13 městských částí. V obci je veškerá občanská vybavenost s velmi dobrou dopravní dostupností do nejbližších měst. Předmětné nemovité věci se nacházejí na okraji zastavěné části obce, v ulici Stromořadí. Autobusová zastávka se nachází cca 1 000,00 m od předmětných nemovitých věcí. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou věcná břemena, která prodejem v dražbě nezaniknou, a to věcná břemena sloužící ve prospěch nemovitých věcí i věcná břemena zatěžující nemovité věci: věcné břemeno chůze a jízdy s oprávněním pro parc. č. 5596, parc. č. 5597, parc. č. 5598 a parc. č. 5599, a s povinností k parc. č. 5461 a parc. č. 6774/13, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě listiny: Pozemková kniha Usnesení soudu číslo deníku - 1283/1912 (Z-14201/2007-803), věcné břemeno chůze a jízdy s oprávněním pro parc. č. 5596, parc. č. 5597, parc. č. 5598 a parc. č. 5599, a s povinností k parc. č. 6774/12, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě listiny: Pozemková kniha Usnesení soudu číslo deníku - 1089/1951 (Z-14201/2007-803), věcné břemeno chůze a jízdy s oprávněním pro parc. č. 5457, parc. č. 5458, parc. č. 5459, parc. č. 5460, parc. č. 5461 a parc. č. 6774/13, a s povinností k parc. č. 5598 a parc. č. 5599, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě listiny: Pozemková kniha Usnesení soudu číslo deníku - 1283/1912 (Z-14201/2007-803), věcné břemeno braní vody s oprávněním pro parc. č. 5453/1, parc. č. 5453/2, parc. č. 5454, parc. č. 5455 a parc. č. 5456, a s povinností k parc. č. 5597, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě listiny: Pozemková kniha Usnesení soudu číslo deníku - 1089/1951 (Z-14201/2007-803). Jiná věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou, soudnímu exekutorovi nebyla oznámena a ani mu nejsou jinak známá.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Stromořadí 1317, Rychvald, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.