1/4 pozemku (trvalý travní porost) v obci Zlín, k.ú. Kostelec u Zlína, okres Zlín

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6725/16-155
Nejnižší podání 1.180.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6725/16-155
Začátek dražby11.04.2024 13:00
Konec dražby11.04.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.180.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.770.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1606725155
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Kostelec. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 1 756 m2. Pozemek je ohraničený dřevěným oplocením. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty a dřevěná zahradní chatka se sedlovou střechou, nezapsaná v KN a vedlejší stavba. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 220/2, který je ve vlastnictví města Zlín.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha změn na plochu smíšeně obytnou.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a zahradní chatka. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení a vedlejší stavba. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcné břemeno užívání s povinností k pozemku parc. č. 303/2 ve prospěch pana Jaroslava Velikovského. Dle Registru obyvatel oprávněný z věcného břemene zemřel.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Štípská, Zlín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.