Rodinný dům v obci Koválovice-Osíčany, okres Prostějov - OPAKOVANÁ

Upuštěná

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D146
Nejnižší podání 560.000 Kč
Minimální příhoz 1.999 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ZRUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyUpuštěná
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD146
Začátek dražby20.03.2024 11:00
Konec dražby20.03.2024 11:30

Dražebník

ODOAKER a.s., Miloš Brožek
Pernerova 441, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba

Miloš Brožek
mobil: 724030022
odoaker@pernerova.cz


Nejnižší podání560.000 Kč
Cena předmětu dražby1.200.000 Kč
Minimální výše příhozu1.999 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2400336581/2010
Variabilní symbolRČ nebo IČ složitele
Specifický symbol146
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých,

a to tyto nemovitosti:

- pozemek parc. č. St. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 27 (rod. dům), v části obce Osíčany, o výměře 305 m2,

jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 114 pro katastrální území Osíčany a obec Koválovice-Osíčany u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov.


Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží, bez podsklepní, s půdou. Dispozičně je dům 3+1 s obytnou plochou 86 m2. Dům je bez zdroje vody (na pozemku nefunkční studna, v předzahrádce vyvedena voda nad zem). Elektrická energie a plyn přiveden do RD (plyn je nyní odpojen). Přilehlý pozemek je bez porostů, pozemek je oplocen zděným plotem, sklon pozemku je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost pakování na vlastním pozemku. K objektu náleží řadová garáž - dvojgaráž. Garáž je přístupná z vnitřní strany dvorku a z ulice plastovými vraty. 


Termín prohlídky

  • Od 08.03.2024 10:00 do 08.03.2024 10:00

Termín prohlídky je potřeba registrovat/domluvit na tel. č. 724 03 00 22 nejpzději do 07.03.2024 10:00 hodin, jinak prohlídka nebude realizována. Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. u nemovitosti, č.p. 27 stojící na pozemku parc. č. St. 59 v obci Koválovice-Osíčany, okr. Prostějov. Kontaktní telefon: 724 03 00 22. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Osíčany 27, Koválovice-Osíčany - Osíčany, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.