podíl 1/6 zahrady v Brně Černovicích

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 7505/18-VS
Nejnižší podání 6.667 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 9
Počet podání 38

Nejvyšší podání

61b6bc48
46.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
61b6bc48 [priorita 1] 46.000 Kč 9.4.2024 10:47:14.024566
24d4bf06 46.000 Kč 9.4.2024 10:46:52.000626
61b6bc48 [priorita 1] 45.500 Kč 9.4.2024 10:42:43.660147
081c12f0 45.500 Kč 9.4.2024 10:42:25.566968
61b6bc48 [priorita 1] 45.000 Kč 9.4.2024 10:38:39.439356
d819feb7 45.000 Kč 9.4.2024 10:38:29.858430
61b6bc48 [priorita 1] 44.500 Kč 9.4.2024 10:33:39.322423
d819feb7 44.500 Kč 9.4.2024 10:33:31.019468
61b6bc48 [priorita 1] 44.000 Kč 9.4.2024 10:32:44.070695
d819feb7 44.000 Kč 9.4.2024 10:32:33.768556
61b6bc48 [priorita 1] 43.500 Kč 9.4.2024 10:32:06.176801
d819feb7 43.500 Kč 9.4.2024 10:31:15.724850
61b6bc48 [priorita 1] 43.000 Kč 9.4.2024 10:29:03.553134
d819feb7 43.000 Kč 9.4.2024 10:28:56.255965
61b6bc48 [priorita 1] 42.500 Kč 9.4.2024 10:25:45.338985
d819feb7 42.500 Kč 9.4.2024 10:25:20.425867
61b6bc48 [priorita 1] 20.500 Kč 9.4.2024 10:25:08.683366
d819feb7 20.500 Kč 9.4.2024 10:25:02.924297
61b6bc48 [priorita 1] 20.000 Kč 9.4.2024 10:24:55.875614
d819feb7 20.000 Kč 9.4.2024 10:24:43.158309
61b6bc48 [priorita 1] 19.500 Kč 9.4.2024 10:24:27.131064
d819feb7 19.500 Kč 9.4.2024 10:23:03.231313
61b6bc48 [priorita 1] 19.000 Kč 9.4.2024 10:22:40.111901
d819feb7 19.000 Kč 9.4.2024 10:21:33.303475
61b6bc48 [priorita 1] 18.500 Kč 9.4.2024 10:20:06.941058
d819feb7 18.500 Kč 9.4.2024 10:12:23.414670
4236896f 18.000 Kč 9.4.2024 10:12:14.999580
d819feb7 17.500 Kč 9.4.2024 10:11:45.042438
4236896f 17.000 Kč 9.4.2024 10:11:34.633269
d819feb7 16.500 Kč 9.4.2024 10:08:11.193205
742577e5 16.000 Kč 9.4.2024 10:07:50.915119
d819feb7 15.500 Kč 9.4.2024 10:04:46.495477
081c12f0 15.000 Kč 9.4.2024 10:04:14.100028
d819feb7 11.000 Kč 9.4.2024 10:03:30.355236
081c12f0 10.500 Kč 9.4.2024 10:02:36.769802
5bbd5a23 7.667 Kč 9.4.2024 10:02:28.093115
61b6bc48 [priorita 1] 7.167 Kč 9.4.2024 10:02:04.836581
b551d062 6.667 Kč 9.4.2024 10:01:33.143694

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 7505/18-VS
Začátek dražby09.04.2024 10:00
Konec dražby09.04.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Veronika Švábová
telefon: 544 508 311,
v.svabova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání6.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)10.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol750518
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Pozemek se nachází v Brně, katastrálním území Černovice umístěný v zahrádkářské osadě v sevření ulic Vinohradská a Černovická. Pozemek zahrady je oplocený, zarostlý převážně náletovými dřevinami, přístupný po částečně zpevněné komunikaci s možnosti napojení na dostupné inženýrské sítě. Dle platného územního plánu města je pozemek umístěn ve stabilizované ploše, plocha s objekty pro individuální rekreaci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz oznámení o přihlášených pohledávkách, které bude zveřejněno na úřední desce exekutora do sedmi dnů po konání prvního kola dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Bolzanova 763/1, Brno - Černovice, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.