Družstevní byt v obci Teplice, okr. Teplice

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX12672/23
Nejnižší podání 493.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX12672/23
Začátek dražby10.04.2024 13:00
Konec dražby10.04.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání493.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)740.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota130.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101267223
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou členská práva a povinností člena Bytového družstva Trnovany, Masarykova třída 1802, 415 01 Teplice - Trnovany, IČO: 25036921, s právem užívání družstevního bytu č. 24 v budově č.p. 2164, příslušející k části obce Teplice, na pozemku p.č. 3388, zapsané na listu vlastnictví č. 7085, vše v k.ú. Teplice, obec Teplice, okres Teplice, který se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Ruská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 4355 a dále přes pozemek p.č. 3381/1, které jsou ve vlastnictví statutárního města Teplice. Pozemek pod objektem p.č. 3388 (LV č. 7085) je ve vlastnictví Bytového družstva Trnovany. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1952. V roce 2004 byla provedena rekonstrukce stoupacího vedení (teplá a studená voda, kanalizace). V roce 2009 byla provedena výměna kanalizační přípojky bytového domu. V roce 2011 byla provedena oprava střechy objektu. V roce 2012 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. V roce 2014 byla provedena výmalba společných prostor. V roce 2018 byla provedena výměna původních oken za nová. V roce 2021 byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v objektu. V roce 2022 byla v suterénu objektu provedena rekonstrukce podlah a výmalba. Družstevní byt je dispozičně řešen jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění bytu je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Dle sdělení Bytového družstva Trnovany výše nesplacené anuity (částka spojená s výstavbou či pořízením bytového domu) na družstevním bytě č. 24 ke dni 24.10.2023 činí 0,- Kč.

Stanovy družstva vylučují členství právnických osob.

203EX12672/23, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ruská 2164/21, Teplice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.