Podíl na zemědělských pozemcích v k.ú. Střítež u Třebíče, okr. Třebíč

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX15988/23-68
Nejnižší podání 278.000 Kč
Minimální příhoz 9.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX15988/23-68
Začátek dražby10.04.2024 13:00
Konec dražby10.04.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání278.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)417.000 Kč
Minimální výše příhozu9.000 Kč
Dražební jistota90.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101598823
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1077/5 - orná půda o výměře 9.703 m2 , pozemku p.č. 1086/1 - orná půda o výměře 2.374 m2 , pozemku p.č. 1086/165 - orná půda o výměře 4.074 m2 , pozemku p.č. 1086/166 - orná půda o výměře 4.590 m2 , pozemku p.č. 1102/1 - orná půda o výměře 7.366 m2 , pozemku p.č. 1103/2 - orná půda o výměře 109 m2 a pozemku p.č. 1116/4 - orná půda o výměře 82 m2 , vše LV č. 385, vše v k.ú. Střítež u Třebíče, obec Střítež, okres Třebíč. Pozemek p.č. 1077/5 je situován v severovýchodní až severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 1086/1, p.č. 1086/165, p.č. 1086/166, p.č. 1102/1, p.č. 1103/2 a p.č. 1116/4, jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek se skutečným přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou z části zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 1102/1 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. 

203EX15988/23 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 16.10.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 05.08.2009. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - Parcela: 1086/1 - Parcela: 1086/165 - Parcela: 1086/166 - Parcela: 1102/1 - Parcela: 1103/2 - Parcela: 1116/4 a vázne na: - Parcela: 1086/60 - Parcela: 1116/7


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby byl schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Střítež, Střítež, okres Třebíč, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.