Dražba souboru technologického zařízení pivovaru k.ú. Lety

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 EX 3055/19-59
Nejnižší podání 891.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby189 EX 3055/19-59
Začátek dražby20.03.2024 10:00
Konec dražby20.03.2024 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 277 277 920,
kvapilova@eupraha4.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání891.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.674.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota350.000 Kč
Bankovní účet dražebníka304525842/0300
Variabilní symbol305519
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu souboru technologického zařízení pivovaru. Dražit se budou následující movité věci jako celek.

 - Šrotovník Kunzel – výrobní číslo CE 0123,

- varna – výrobní číslo BB-10-D-38698-09-04,

- 6 ks Ležácká tank – výrobní číslo 6231, 6232, 6233, 6234, 6235, 6236,

- 2 ks přetlačný tank – výrobní číslo 0903B780, 0303B781,

- chlazení – výrobní číslo 207362,

- kompresor – výrobní číslo 1.3004.0/1791, 1.5398.10060/1026,


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Pražská 452, Lety, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.