ZEPTER - VOM-150 MINI VACSY SET - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 34002/16-135
Nejnižší podání 3.660 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 5
Počet podání 57

Nejvyšší podání

aad9fce9
6.460 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
aad9fce9 6.460 Kč 9.4.2024 13:10:06.771716
942ab88e 6.410 Kč 9.4.2024 13:10:01.736116
aad9fce9 6.360 Kč 9.4.2024 13:05:09.664389
942ab88e 6.310 Kč 9.4.2024 13:05:00.908048
aad9fce9 6.260 Kč 9.4.2024 13:00:10.689751
942ab88e 6.210 Kč 9.4.2024 12:55:11.146356
aad9fce9 6.160 Kč 9.4.2024 12:50:21.251013
942ab88e 6.110 Kč 9.4.2024 12:49:09.409588
aad9fce9 6.060 Kč 9.4.2024 12:44:21.499835
942ab88e 6.010 Kč 9.4.2024 12:44:14.638592
aad9fce9 5.960 Kč 9.4.2024 12:39:22.331323
942ab88e 5.910 Kč 9.4.2024 12:37:58.904691
aad9fce9 5.860 Kč 9.4.2024 12:33:10.961727
942ab88e 5.810 Kč 9.4.2024 12:32:56.446183
aad9fce9 5.760 Kč 9.4.2024 12:28:06.943077
942ab88e 5.710 Kč 9.4.2024 12:28:02.817036
aad9fce9 5.660 Kč 9.4.2024 12:23:06.506709
942ab88e 5.610 Kč 9.4.2024 12:18:08.314510
aad9fce9 5.560 Kč 9.4.2024 12:13:15.894828
942ab88e 5.510 Kč 9.4.2024 12:13:05.056769
aad9fce9 5.460 Kč 9.4.2024 12:08:15.025637
942ab88e 5.410 Kč 9.4.2024 12:08:11.168385
aad9fce9 5.360 Kč 9.4.2024 12:03:18.339986
942ab88e 5.310 Kč 9.4.2024 12:03:13.872906
aad9fce9 5.260 Kč 9.4.2024 11:58:16.887620
942ab88e 5.210 Kč 9.4.2024 11:58:10.565365
aad9fce9 5.160 Kč 9.4.2024 11:53:18.532700
942ab88e 5.110 Kč 9.4.2024 11:53:05.166702
aad9fce9 5.060 Kč 9.4.2024 11:48:11.816160
942ab88e 5.010 Kč 9.4.2024 11:48:06.329190
aad9fce9 4.960 Kč 9.4.2024 11:43:12.766847
942ab88e 4.910 Kč 9.4.2024 11:43:07.754380
aad9fce9 4.860 Kč 9.4.2024 11:38:27.713581
942ab88e 4.810 Kč 9.4.2024 11:38:22.860057
aad9fce9 4.760 Kč 9.4.2024 11:33:30.804959
942ab88e 4.710 Kč 9.4.2024 11:33:26.519933
aad9fce9 4.660 Kč 9.4.2024 11:28:35.378196
942ab88e 4.610 Kč 9.4.2024 11:28:24.409357
aad9fce9 4.560 Kč 9.4.2024 11:23:33.910644
942ab88e 4.510 Kč 9.4.2024 11:18:37.233976
aad9fce9 4.460 Kč 9.4.2024 11:13:48.692907
942ab88e 4.410 Kč 9.4.2024 11:13:44.200479
aad9fce9 4.360 Kč 9.4.2024 11:09:00.857920
942ab88e 4.310 Kč 9.4.2024 11:08:55.936313
aad9fce9 4.260 Kč 9.4.2024 11:04:11.100777
942ab88e 4.210 Kč 9.4.2024 11:04:05.598913
aad9fce9 4.160 Kč 9.4.2024 10:59:21.104963
942ab88e 4.110 Kč 9.4.2024 10:59:14.262536
aad9fce9 4.060 Kč 9.4.2024 10:54:34.840432
942ab88e 4.010 Kč 9.4.2024 10:53:28.921941
aad9fce9 3.960 Kč 9.4.2024 10:48:48.669165
942ab88e 3.910 Kč 9.4.2024 10:48:05.246815
aad9fce9 3.860 Kč 9.4.2024 10:43:25.507000
942ab88e 3.810 Kč 9.4.2024 10:42:35.879850
aad9fce9 3.760 Kč 9.4.2024 10:38:05.554719
942ab88e 3.710 Kč 9.4.2024 10:33:55.344757
aad9fce9 3.660 Kč 9.4.2024 10:29:15.124796

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 34002/16-135
Začátek dražby09.04.2024 10:00
Konec dražby09.04.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání3.660 Kč
Výsledná cena (odhadní)10.980 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1634002135, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 18.4.2024 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 4.4.2024 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Měnín 467, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.