Spoluvlastnický podíl 1/14 k rodinnému domu včetně pozemku a zahrad v obci Libočany, okres Louny

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 15724/19-492
Nejnižší podání 51.400 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 48

Nejvyšší podání

fe6921cc
130.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fe6921cc [priorita 1] 130.400 Kč 26.3.2024 11:09:31.825174
38ccbc75 130.400 Kč 26.3.2024 11:09:20.724107
fe6921cc [priorita 1] 129.400 Kč 26.3.2024 11:08:00.216842
38ccbc75 129.400 Kč 26.3.2024 11:07:52.908170
fe6921cc [priorita 1] 113.400 Kč 26.3.2024 11:05:02.386381
38ccbc75 113.400 Kč 26.3.2024 11:04:42.189832
fe6921cc [priorita 1] 103.400 Kč 26.3.2024 11:03:18.605504
38ccbc75 103.400 Kč 26.3.2024 11:03:06.229908
fe6921cc [priorita 1] 102.400 Kč 26.3.2024 11:01:50.809530
38ccbc75 102.400 Kč 26.3.2024 11:01:38.062534
fe6921cc [priorita 1] 101.400 Kč 26.3.2024 11:01:21.524836
38ccbc75 101.400 Kč 26.3.2024 10:59:59.000303
fe6921cc [priorita 1] 100.400 Kč 26.3.2024 10:58:19.429426
38ccbc75 100.400 Kč 26.3.2024 10:58:14.469310
fe6921cc [priorita 1] 99.400 Kč 26.3.2024 10:57:45.488808
38ccbc75 99.400 Kč 26.3.2024 10:57:39.253210
fe6921cc [priorita 1] 90.400 Kč 26.3.2024 10:57:22.037028
38ccbc75 90.400 Kč 26.3.2024 10:57:17.757845
fe6921cc [priorita 1] 81.400 Kč 26.3.2024 10:57:03.846991
38ccbc75 81.400 Kč 26.3.2024 10:56:58.567527
38ccbc75 80.400 Kč 26.3.2024 10:56:36.562828
fe6921cc [priorita 1] 79.400 Kč 26.3.2024 10:56:27.354081
38ccbc75 79.400 Kč 26.3.2024 10:56:16.306308
fe6921cc [priorita 1] 78.400 Kč 26.3.2024 10:55:59.064297
38ccbc75 78.400 Kč 26.3.2024 10:55:51.627045
fe6921cc [priorita 1] 77.400 Kč 26.3.2024 10:55:30.795771
38ccbc75 77.400 Kč 26.3.2024 10:55:24.354275
fe6921cc [priorita 1] 75.400 Kč 26.3.2024 10:55:08.767304
38ccbc75 75.400 Kč 26.3.2024 10:54:57.466969
fe6921cc [priorita 1] 70.400 Kč 26.3.2024 10:53:25.322730
38ccbc75 70.400 Kč 26.3.2024 10:52:30.568725
fe6921cc [priorita 1] 67.400 Kč 26.3.2024 10:52:23.454773
38ccbc75 67.400 Kč 26.3.2024 10:28:56.214897
46e0e8f9 66.400 Kč 26.3.2024 10:28:11.259968
38ccbc75 61.400 Kč 26.3.2024 10:23:53.759126
46e0e8f9 60.400 Kč 26.3.2024 10:19:26.725362
38ccbc75 59.400 Kč 26.3.2024 10:15:11.375105
46e0e8f9 58.400 Kč 26.3.2024 10:13:46.177733
fe6921cc [priorita 1] 57.400 Kč 26.3.2024 10:13:41.145241
38ccbc75 57.400 Kč 26.3.2024 10:13:29.455834
fe6921cc [priorita 1] 56.400 Kč 26.3.2024 10:13:05.629426
46e0e8f9 56.400 Kč 26.3.2024 10:12:47.766070
fe6921cc [priorita 1] 55.400 Kč 26.3.2024 10:12:39.478827
46e0e8f9 55.400 Kč 26.3.2024 10:12:34.055607
fe6921cc [priorita 1] 52.400 Kč 26.3.2024 10:12:23.287681
46e0e8f9 52.400 Kč 26.3.2024 10:12:13.935588
fe6921cc [priorita 1] 51.400 Kč 26.3.2024 10:10:58.363566
46e0e8f9 51.400 Kč 26.3.2024 10:01:36.895871

KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 15724/19-492
Začátek dražby26.03.2024 10:00
Konec dražby26.03.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání51.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)77.100 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol1572419
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/14 k pozemku zastavěné plochy a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům a pozemky zahrad, které společně tvoří jednotný funkční celek a nacházejí se v obci Libočany, okres Louny, v Ústeckém kraji.  Rodinný dům (dle letopočtu uvedeného nad rámem vchodových dveří pravděpodobně postavený v 18. století) má jedno nadzemní podlaží, podkroví (okna ve štítu a vikýř) a je pravděpodobně podsklepen (sklepní okénka). Jedná se o zděný objekt (smíšené zdivo) s mansardovou střechou. Krov je pravděpodobně dřevěný, střešní krytina je z pálených tašek. Okapy a svody na domě chybí. Okna jsou původní dřevěná špaletová, vstupní dveře jsou původní dřevěné. Objekt je napojen na elektrickou energii a vodovod. Na stavbě je umístěno několik komínů. Dům je neudržovaný. Užitná plocha objektu byla znalcem odhadnuta ve výši 270,00 m2. Objekt je přístupný z obecní komunikace. K objektu také náleží velká zahrada, navazující na dům až k potoku Liboc (před soutokem s Ohří, oddělené polní cestou a travnatým pásem s náletovými dřevinami). Zahrada je zatravněná (neudržovaný travní porost), se vrostlými stromy a keři, oplocená (ocelové sloupky a drátěné pletivo), se vstupní brankou v zadní části (uzamčena). Na zahradě je dřevěná kolna (torzo) a zděný objekt (pravděpodobně hospodářská budova). S ohledem na skutečnost, že nebyl umožněn přístup na pozemek, nebylo možné blíže identifikovat charakter a aktuální stav vedlejších staveb. Předmětné nemovité věci se nacházejí v povodňovém území obce. Obec Libočany je umístěna ve vzdálenosti cca 3,00 km západně od města Žatec, 13,00 km směrem na severovýchod od města Podbořany, 17,00 km jihovýchodně od města Chomutov a 18,00 km východně od města Kadaň. Kolem zastavěné části protéká řeka Ohře, obcí pak potok Liboc. Autobusové linky spojují obec s Podbořany, Žatcem, Kadaní či Novým Sedlem. Veškerá občanská vybavenost je dostupná ve městě Žatec a dalších okolních městech. Předmětné nemovité věci se nacházejí na jižním okraji obce Libočan. Okolí tvoří zástavba vesnických rodinných domů, přičemž jeden z nich přímo navazuje na předmětný objekt. Autobusová zastávka je od předmětných nemovitých věcí vzdálena cca 150,00 m. Bližší informace jsou ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Libočany 31, Libočany, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.