Pozemky v obci Hamry, okres Klatovy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 38694/22-140
Nejnižší podání 90.400 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 21
Počet podání 75

Nejvyšší podání

cad7c21b
645.300 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cad7c21b 645.300 Kč 5.4.2024 12:06:19.709032
d2d4f737 635.300 Kč 5.4.2024 12:02:14.005941
cad7c21b 634.200 Kč 5.4.2024 11:57:19.679823
d6ef475a 604.200 Kč 5.4.2024 11:54:11.032793
cad7c21b 584.200 Kč 5.4.2024 11:50:00.950063
d6ef475a 554.200 Kč 5.4.2024 11:46:41.118771
cad7c21b 544.200 Kč 5.4.2024 11:43:22.002532
d2d4f737 534.200 Kč 5.4.2024 11:41:06.370189
42e5b240 533.100 Kč 5.4.2024 11:40:46.437625
d6ef475a 532.100 Kč 5.4.2024 11:36:17.327616
cad7c21b 522.100 Kč 5.4.2024 11:32:53.994535
d2d4f737 512.100 Kč 5.4.2024 11:32:42.445377
d6ef475a 511.000 Kč 5.4.2024 11:29:51.450053
cad7c21b 501.000 Kč 5.4.2024 11:25:45.483695
d6ef475a 491.000 Kč 5.4.2024 11:23:49.606266
cad7c21b 481.000 Kč 5.4.2024 11:21:29.537848
42e5b240 471.000 Kč 5.4.2024 11:20:10.585488
cad7c21b 470.000 Kč 5.4.2024 11:16:47.848536
42e5b240 460.000 Kč 5.4.2024 11:16:23.659325
cad7c21b 450.100 Kč 5.4.2024 11:14:03.759735
d2d4f737 434.100 Kč 5.4.2024 11:13:05.292350
42e5b240 433.000 Kč 5.4.2024 11:12:39.415010
cad7c21b 432.000 Kč 5.4.2024 11:10:43.056065
db4fc888 412.000 Kč 5.4.2024 11:10:16.775717
cad7c21b 411.000 Kč 5.4.2024 11:09:53.341038
db4fc888 391.000 Kč 5.4.2024 11:09:27.688358
cad7c21b 386.000 Kč 5.4.2024 11:08:28.624351
db4fc888 366.000 Kč 5.4.2024 11:08:02.879874
cad7c21b 361.000 Kč 5.4.2024 11:07:12.391644
db4fc888 351.000 Kč 5.4.2024 11:06:07.857584
cad7c21b 350.000 Kč 5.4.2024 11:03:51.373953
d6ef475a 331.000 Kč 5.4.2024 11:03:06.836538
42e5b240 330.000 Kč 5.4.2024 11:02:35.326071
cad7c21b 320.000 Kč 5.4.2024 11:02:03.949708
db4fc888 311.000 Kč 5.4.2024 11:01:26.446831
cad7c21b 310.000 Kč 5.4.2024 10:59:16.011641
42e5b240 302.000 Kč 5.4.2024 10:57:57.879741
db4fc888 301.000 Kč 5.4.2024 10:57:38.821392
cad7c21b 300.000 Kč 5.4.2024 10:55:57.230500
42e5b240 270.000 Kč 5.4.2024 10:54:45.645068
cad7c21b 260.000 Kč 5.4.2024 10:53:55.950264
db4fc888 250.000 Kč 5.4.2024 10:52:57.102712
cad7c21b 240.000 Kč 5.4.2024 10:52:30.421973
42e5b240 233.000 Kč 5.4.2024 10:42:28.796087
cad7c21b 223.000 Kč 5.4.2024 10:39:53.254397
db4fc888 213.000 Kč 5.4.2024 10:39:07.454730
d2d4f737 203.000 Kč 5.4.2024 10:38:20.994998
67d3f8e2 202.000 Kč 5.4.2024 10:37:41.836207
cad7c21b 201.000 Kč 5.4.2024 10:32:57.610581
4b81ddef 151.000 Kč 5.4.2024 10:31:41.501313
cad7c21b 150.000 Kč 5.4.2024 10:31:33.504932
4b81ddef 135.000 Kč 5.4.2024 10:30:39.262412
78de48ef 134.000 Kč 5.4.2024 10:29:07.663871
e4145e07 133.000 Kč 5.4.2024 10:28:43.577277
247df22c 132.000 Kč 5.4.2024 10:27:30.255318
e4145e07 131.000 Kč 5.4.2024 10:26:12.866263
26cb7138 130.000 Kč 5.4.2024 10:25:35.579960
4b81ddef 129.000 Kč 5.4.2024 10:25:09.769721
e4145e07 128.000 Kč 5.4.2024 10:24:01.493550
4b81ddef 127.000 Kč 5.4.2024 10:23:37.968314
5404de74 126.000 Kč 5.4.2024 10:22:27.059096
db4fc888 125.000 Kč 5.4.2024 10:21:57.919570
78de48ef 124.000 Kč 5.4.2024 10:21:24.709810
42e5b240 123.000 Kč 5.4.2024 10:20:34.841285
e4145e07 122.000 Kč 5.4.2024 10:17:18.814389
5404de74 121.000 Kč 5.4.2024 10:14:56.185998
cad7c21b 120.000 Kč 5.4.2024 10:11:56.308089
78de48ef 106.400 Kč 5.4.2024 10:10:27.941875
5404de74 105.400 Kč 5.4.2024 10:09:54.944646
db4fc888 104.400 Kč 5.4.2024 10:08:00.310100
78de48ef 94.400 Kč 5.4.2024 10:06:29.734325
4b81ddef 93.400 Kč 5.4.2024 10:04:49.611952
cad7c21b 92.400 Kč 5.4.2024 10:03:50.501235
db4fc888 91.400 Kč 5.4.2024 10:01:17.897288
a8a3f8db 90.400 Kč 5.4.2024 10:00:39.819801

KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 38694/22-140
Začátek dražby05.04.2024 10:00
Konec dražby05.04.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání90.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)135.600 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol3869422
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je pozemek ostatní plochy a pozemek trvalého travního porostu, které se nacházejí v obci Hamry, okres Klatovy, v Plzeňském kraji. Celková výměra předmětných pozemků činí 2 886,00 m2. Pozemek ostatní plochy se způsobem využití jiná plocha je rovinatý, zatravněný a je na něm umístěna lampa veřejného osvětlení. Pozemek leží v chráněné krajinné oblasti, evropsky významné lokalitě, dále v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně a v ptačí oblasti. Jeho výměra činí 698,00 m2. Pozemek trvalého travního porostu je mírně svažitý a nachází se na něm náletové dřeviny. Pozemek také leží v chráněné krajinné oblasti, evropsky významné lokalitě, dále v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně, v ptačí oblasti a je veden v zemědělském půdním fondu. Jeho výměra činí 2 188,00 m2. Na základě veřejně dostupných informací není k předmětnému pozemku uzavřena nájemní či pachtovní smlouva. Přístup k pozemkům je z obecní komunikace. Obec Hamry se nachází cca 8,00 km jihovýchodně od Nýrska a 22,00 km jihozápadně od Klatov. Obec leží na Šumavě, v údolí řeky Úhlavy, ze západu lemovaném pohraničním Královským hvozdem. V obci žije přibližně 118,00 obyvatel. Jedná se o šumavskou ves rozptýlenou bez souvislé zástavby. Obec se nečlení na části, má ale dvě katastrální území: Hamry na Šumavě a Zadní Chalupy. V obci je autobusová zastávka, která zajišťuje spojení s městem Nýrsko. Předmětné nemovité věci se nacházejí v části Zadní Hamry, nedaleko rodinného domu č.p. 58. Bližší informace jsou ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hamry, Hamry, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.