Dražba spoluvlastnický podíl id. 2/42, orná půda, Srbeč

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 01823/12-201
Nejnižší podání 2.400 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 5
Počet podání 13

Nejvyšší podání

e6fa8a94
15.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e6fa8a94 15.000 Kč 9.4.2024 10:31:57.367293
4a0d12bf 14.000 Kč 9.4.2024 10:30:23.881395
67f7ef1e 13.000 Kč 9.4.2024 10:30:13.773890
4a0d12bf 12.000 Kč 9.4.2024 10:29:53.311199
67f7ef1e 11.000 Kč 9.4.2024 10:29:28.868028
4a0d12bf 10.000 Kč 9.4.2024 10:29:10.855718
67f7ef1e 9.000 Kč 9.4.2024 10:28:58.691820
4a0d12bf 8.000 Kč 9.4.2024 10:28:37.535943
945b0231 7.000 Kč 9.4.2024 10:28:09.734257
9205aff4 5.400 Kč 9.4.2024 10:23:01.364811
945b0231 4.400 Kč 9.4.2024 10:14:20.249646
9205aff4 3.400 Kč 9.4.2024 10:06:36.338750
67f7ef1e 2.400 Kč 9.4.2024 10:01:20.203120

KrajStředočeský kraj
OkresRakovník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 01823/12-201
Začátek dražby09.04.2024 10:00
Konec dražby09.04.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

Mgr. Matěj Králíček
telefon: 226211370,
kralicekm@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání2.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.600 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0182312
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Oceňovaný pozemek se nachází cca 250 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Srbeč. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 5 168 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. přes pozemek vede nadzemní vedení VN. Pozemek je mírně svažitý. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 1610/2, který je ve vlastnictví obce Srbeč.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská – orná půda.

Pozemek se nachází v Přírodním parku Džbán.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Možný pronájem oceňovaného pozemku byl konfrontován telefonickým dotazem na příslušný Obecní úřad, kde o možném pronájmu neměli bližší informace.

Ohledání nemovité věci bylo provedeno dne 21.2.2023.Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50.229420635, 13.887449849

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.