parc.3312 - ostatní plocha - Staré Město pod Landštejnem

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 2197/06-78
Nejnižší podání 8.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 8
Počet podání 30

Nejvyšší podání

d4ebad9f
42.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d4ebad9f 42.000 Kč 10.4.2024 13:29:19.012676
fb866d63 39.000 Kč 10.4.2024 13:28:51.664130
d4ebad9f 38.000 Kč 10.4.2024 13:28:38.366607
fb866d63 35.000 Kč 10.4.2024 13:28:24.103913
d4ebad9f 34.000 Kč 10.4.2024 13:28:16.430170
fb866d63 33.000 Kč 10.4.2024 13:27:00.678984
d4ebad9f 32.000 Kč 10.4.2024 13:26:39.927931
fb866d63 31.000 Kč 10.4.2024 13:25:23.303194
25e41ce4 30.000 Kč 10.4.2024 13:25:10.539406
0a012a40 29.000 Kč 10.4.2024 13:24:48.946463
fb866d63 28.000 Kč 10.4.2024 13:24:09.481713
0a012a40 27.000 Kč 10.4.2024 13:22:41.099593
fb866d63 26.000 Kč 10.4.2024 13:20:39.833129
2165ab47 25.000 Kč 10.4.2024 13:20:34.268303
fb866d63 24.000 Kč 10.4.2024 13:20:01.192432
0a012a40 23.000 Kč 10.4.2024 13:19:50.974785
fb866d63 22.000 Kč 10.4.2024 13:19:03.200302
0a012a40 21.000 Kč 10.4.2024 13:18:34.122462
83763aad 20.000 Kč 10.4.2024 13:16:05.825946
0a012a40 19.000 Kč 10.4.2024 13:14:40.982206
2165ab47 18.000 Kč 10.4.2024 13:13:57.238277
0a012a40 17.000 Kč 10.4.2024 13:11:01.437067
2165ab47 15.667 Kč 10.4.2024 13:10:35.026819
0a012a40 14.667 Kč 10.4.2024 13:09:49.210587
25e41ce4 13.667 Kč 10.4.2024 13:09:33.551139
0a012a40 12.667 Kč 10.4.2024 13:09:20.826175
25e41ce4 11.667 Kč 10.4.2024 13:09:04.125588
0a012a40 10.667 Kč 10.4.2024 13:07:52.353048
25e41ce4 9.667 Kč 10.4.2024 13:05:57.544883
2165ab47 8.667 Kč 10.4.2024 13:01:48.462422

KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 2197/06-78
Začátek dražby10.04.2024 13:00
Konec dražby10.04.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání8.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)13.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5164282/0800
Variabilní symbol219706
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o rovinný pozemek obdélníkového tvaru o výměře 25 m2 evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha, který se dle platného územního plánu se nachází v plochách smíšených obytných (SO). Pozemek není napojen na žádné inženýrské sítě, přístup k pozemku z veřejné komunikace je zajištěn přes pozemek parc.č. 1496/3 ve vlastnictví Městyse Staré Město pod Landštejnem. Pozemek není zastavěn žádnou stavbou a nenachází se na něm žádné trvalé porosty.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) CASPER UNION s.r.o., IČ 24830801,
se sídlem Náměstí Borise Němcova 510/3, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, práv.zast. Mgr. Martin Straka, advokát se sídlem Londýnská 674/55, 120 21 Praha 2, přihlašuje pohledávku v celkové výši 402.766,61 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 13.12.2021. Pohledávka ve výši 156.716,- Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem exekutorským č.j. 106 EX 2447/38 ze dne 8.8.2011.


2) Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň město,
se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,- Kč. Doloženo PÚNE č.j. 134 EX 13355/10-122 ze dne 2.5.2013. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 28.2.2024.


3)Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň město,
se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,- Kč. Doloženo PÚNE č.j. 134 EX 6445/13-143 ze dne 9.6.2014. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 28.2.2024.


4)JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2,
se sídlem Zenklova 2530/23, 180 00 Praha 8, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,- Kč ve sp.zn. 132 EX 13404/10. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 28.2.2024.


5) Okresní soud v Jindřichově Hradci,
se sídlem Klášterská 123/II., 377 28 Jindřichův Hradec, přihlásil pohledávku ve výši 2.000,- Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 4.3.2024. Pro pohledávku je nařízena exekuce sp.zn. 030 EX 19073/15 u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno město.


6) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, IČ: 41197518
se sídlem Sady 5. května 59, 301 00 Plzeň, přihlásila pohledávku v celkové výši 121.879,- Kč. Doloženo vykonatelným platebním výměrem č. 2140801404, 4140801405, výkazem nedoplatků č. 3441100032, 3441900598, Pro pohledávku je nařízena exekuce sp.zn. 094 EX 2202/09 u soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň město. Požádala o zaplacení pohledávky, doručeno 4.3.2024.


7)Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, IČ: 41197518
se sídlem Sady 5. května 59, 301 00 Plzeň, přihlásila pohledávku v celkové výši 393.841,- Kč. Doloženo vykonatelným výkazem nedoplatků č. 3441900156. Požádala o zaplacení pohledávky, doručeno 4.3.2024.


8) OSSZ Jindřichův Hradec,
se sídlem Sládkova 332/2, 377 01 Jindřichův Hradec, přihlásil pohledávku ve výši 959.993,- Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 5.3.2024. Pohledávka je zajištěna zástavním právem č.j. 10 E 39/2007-11 ze dne 30.4.2007, 10 E 40/2007-11 ze dne 30.4.2007, 10 E 91/2007-13 ze dne 31.8.2007, 10 E 160/2007-11 ze dne 31.12.2007, 10 E 161/2007-11 ze dne 31.12.2007, 10 E 162/2007-11 ze dne 31.12.2007, 10 E 170/2008-13 ze dne 15.12.2008, 10 E 214/2010-17 ze dne 25.10.2010, 11 E 53/2005-27 ze dne 5.12.2005.


9) OSSZ Jindřichův Hradec,
se sídlem Sládkova 332/2, 377 01 Jindřichův Hradec, přihlásil pohledávku ve výši 230.254,- Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 5.3.2024. Pohledávka je zajištěna zástavním právem č.j. 10 E 46/2011-22 ze dne 22.3.2011, 10 E 131/2010-13 ze dne 22.6.2010, 10 E 132/2010-13 ze dne 22.6.2010, 10 E 160/2011-15 ze dne 29.7.2011, 10 E 204/2010-14 ze dne 5.10.2010.


10) JET Money s.r.o., IČ 25858246,
se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, přihlásil pohledávku ve výši 22.100,86 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 6.3.2024. Pro pohledávku je nařízena exekuce sp.zn. 120 EX 10890/20 u soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M. Exekutorský úřad Klatovy.


11)OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČ 63839997,
se sídlem Čs.armády 786/20, 160 56, přihlásil pohledávku ve výši 122.980,- Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 7.3.2024. Pro pohledávku je nařízena exekuce sp.zn. 130 EX 3062/09 u soudního exekutora JUDr. Jana Parasky, Exekutorský úřad Most.


12)Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350,
se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, přihlásil pohledávku ve výši 161.063,90 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 7.3.2024. Pro pohledávku je nařízena exekuce sp.zn. 103 EX 48182/13 u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov.


13)Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., IČ 41189698,
se sídlem Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9, práv.zast. Mgr. Tomáš Rašovský, advokát se sídlem v Brně, Skřivanova 7, 602 00 Brno, přihlásil pohledávku ve výši 52.245,31 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 19.3.2024. Pro pohledávku je nařízena exekuce sp.zn. 137 EX 21087/14 u soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno venkov. Pohledávka je zajištěna exekutorským zástavním právem 137 EX 21087/2014-34 ze dne 22.12.2014.


14)Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 63998530,
se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha, práv.zast. Mgr. Martina Řehořová, advokát se sídlem Československé armády 287/19, 500 03 Hradec Králové, přihlásil pohledávku ve výši 3.617,- Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 11.3.2024.


15)Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno město,
se sídlem Cejl 494/25, 602 00 Brno, přihlásil pohledávku ve výši 9.135,50 Kč. Doloženo PÚNE č.j. 169 EX 6830/14 ze dne 29.3.2018. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 2.4.2024.


16)Bohemia Faktoring, a.s., IČ 27242617,
se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, práv.zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil pohledávku ve výši 17.304,09 Kč (zn. ASES5-00269, SID 496636). Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 4.4.2024. Pro pohledávku je nařízena exekuce sp.zn. 203 EX 15841/16 u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov.


17)Bohemia Faktoring, a.s., IČ 27242617,
se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, práv.zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil pohledávku ve výši 17.059,70 Kč (zn. GBX-04756, SID 605213). Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 4.4.2024. Pro pohledávku je nařízena exekuce sp.zn. 137 EX 7858/11 u soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno venkov.


18)Bohemia Faktoring, a.s., IČ 27242617,
se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, práv.zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil pohledávku ve výši 66.532,82 Kč (zn. PROV-10516, SID 81446). Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 74.4.2024. Pro pohledávku je nařízena exekuce sp.zn. 139 EX 18682/17 u soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, Exekutorský úřad Šumperk


19)ČEVAK a.s., IČ 60849657,
se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, práv.zast. JUDr. Olga Straková, advokát se sídlem Radniční 7a, 370 01 České Budějovice, přihlásil pohledávku ve výši 19.288,76 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 4.4.2024. Pro pohledávku je nařízena exekuce sp.zn. 120 EX 7395/12 u soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, Exekutorský úřad Klatovy.


20)CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ 25458302,
se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, práv.zast. JUDr. Robert Němec, LL.M., advokát se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město, přihlásil pohledávku ve výši 20.575,26 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 5.4.2024. Pro pohledávku je nařízena exekuce sp.zn. 203 EX 1660/23 u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov.


21)E.ON Energie, a.s., IČ 26078201,
se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49, práv.zast. Mgr. Pavel Vincík, advokát se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, přihlásil pohledávku ve výši 41.185,50 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 8.4.2024. Pro pohledávku je nařízena exekuce sp.zn. 074 EX 5300/09 u soudního exekutora Mgr. Davida Koncze, Exekutorský úřad Cheb.

22)Generali Česká Pojišťovna a.s., IČ 45272956,
se sídlem Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, práv.zast. Mgr. Josef Veverka, advokát se sídlem Na Slupi 134/15, Praha 2, 128 00, přihlásil pohledávku ve výši 29.248,- Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 9.4.2024. Pro pohledávku je nařízena exekuce sp.zn. 134 EX 13355/10 u soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň město. Pohledávka je zajištěna exekutorským zástavním právem 134 EX 6445/13 ze dne 8.7.2013.


23) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČR, IČ: 47672234,
se sídlem Ostrava, Vítkovice, Jeremenkova 11, 703 00, práv.zast. JUDr. Jan Szewczyk, advokát, Veleslavínova 10, 110 00 Praha 1, přihlásila pohledávku v celkové výši 51.723,10 Kč. Doloženo vykonatelným výkazem nedoplatků č. VN2009 KZ/246812. Pro pohledávku je nařízena exekuce sp.zn. 169 EX 6830/14 u soudního exekutora Mgr. Lucie Valentové, Exekutorský úřad Brno město. Požádala o zaplacení pohledávky, doručeno 9.4.2024.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Staré Město pod Landštejnem 19, Staré Město pod Landštejnem, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.