Družstevní byt 3+1 v obci Jirkov, okr. Chomutov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX12443/23
Nejnižší podání 874.000 Kč
Minimální příhoz 13.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX12443/23
Začátek dražby24.04.2024 13:00
Konec dražby24.04.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání874.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.311.000 Kč
Minimální výše příhozu13.000 Kč
Dražební jistota220.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101244323
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je družstevní podíl povinného v bytovém družstvu, jemuž odpovídají práva a povinnosti člena ve Stavebním bytovém družstvu Chomutov, Husova 2079/10, 430 03 Chomutov se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov, IČ: 00041955, spjaté s užíváním bytu č. 219 (dle KN byt. jednotka č. 1688/19), na adrese K. Marxe 1688, 431 11 Jirkov. Oceňovaná jednotka č. 1688/19 se nachází v budově č.p. 1688 v 7. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, šatny, předsíně, koupelny a WC. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Orientace místností je na severovýchod, severozápad a jihovýchod. K bytu patří lodžie (3,35 m2 ). Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 62,74 m2 . Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie vymezení jednotek v budově. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Stanovy vylučují právnické osoby za členy družstva.

203EX12443/23, www.eujicha.czMožnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

K. Marxe 1688, Jirkov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.