Automobil MERCEDES-BENZ - Velký TP ve fotogalerii

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 2/24-3
Nejnižší podání 95.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 2/24-3
Začátek dražby30.04.2024 10:30
Konec dražby30.04.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání95.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)235.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Mercedes Benz E200 CDI, RV 2011, servisní historie-servis MB, STK do 9.2025. Zimní pneu, 2x Klíč. Najeto 265 000 Km. Škrábance a kosmetické vady,stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 5 dnů ode dne skončení dražby, je-li cena dosažená vydražením nižší než 200.000,- Kč. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 10 dnů ode dne skončení dražby, pohybuje-li se cena dosažená vydražením mezi 200.000,- Kč a 500.000,- Kč. Pokud cena dosažená vydražením přesahuje 500.000,- Kč, stanovuje se lhůta taktéž na 10 dnů ode dne skončení dražby. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2243, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu. Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 16.5.2024 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o nabytí vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu. Přílohou potvrzení o nabytí vlastnictví musí být doklad, z něhož bude zřejmé datum a způsob úhrady ceny dosažené vydražením. Dražebník dále vyhotoví protokol o předání předmětu dražby ve smyslu znění zákona o veřejných dražbách. Podmínkou pro vydání vozidla je povinnost vydražitele doložit navrhovateli plnou moc se svým úředně ověřeným podpisem, kterou zmocňuje navrhovatele k provedení zápisu změny vlastníka, provozovatele a převzetí dokladů včetně všech úkonů s tím nezbytně souvisejících v registru vozidel.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 18.4.2024 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin. Dražené movité věci si lze prohlédnout za přítomnosti pověřeného zaměstnance exekutorského úřadu, čímž je učiněno organizační opatření k zabezpečení prohlídky.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín 467, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.