Podíl 1/3 na garáži v obci Mukařov, okres Praha-východ

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 54235/23-132
Nejnižší podání 150.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 54235/23-132
Začátek dražby19.04.2024 10:00
Konec dražby19.04.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání150.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)225.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol5423523
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je podíl 1/3 na stavbě bez čp/če, která představuje garáž a nachází se v obci Mukařov, okres Praha-východ, ve Středočeském kraji. Garáž disponuje 1 nadzemním podlažím. Jedná se o zděný objekt se sedlovou střechou s pálenými taškami. Stavba je dispozičně řešena garáží (keramická dlažba, sekční garážová vrata s elektrickým pohonem), posilovnou (podlahové topení, napojeno na vodu i elektrickou energii, na podlaze je keramická dlažba), technickou místností (keramická dlažba) a verandou (keramická dlažba). Užitná plocha stavby garáže byla znalcem odhadnuta ve výši 40,00 m2. Garáž je umístěna na pozemku zastavěné plochy a nádvoří parc. St. č. 861 o výměře 42,00 m2 (LV č. 910). Garáž je v současné době využívána spolu s rodinným domem č.p. 270, se kterým společně tvoří jednotný funkční celek.  Přístup ke garáži je možný přes pozemek parc. č. 782/28, který slouží jako zahrada k rodinnému domu č.p. 270. Celý pozemek je oplocen, a tudíž je přístup možný pouze vraty přes tento pozemek. Pozemek parc. St. č. 861, rodinný dům č.p. 270 ani pozemek parc. č. 782/28  však nejsou předmětem dražby. Obec Mukařov se nachází 7,00 km východně od města Říčany. Žije zde přibližně 2 900,00 obyvatel. Součástí obce jsou i vesnice Srbín a Žernovka. Obcí prochází silnice I/2 v úseku Říčany – Mukařov – Kutná Hora a silnice II/113 v úseku Český Brod – Žernovka – Mukařov – Srbín – Chocerady. Dále zde vedou i silnice III. třídy. V obci také zastavují příměstské autobusy. Železniční trať ani stanice na území obce nejsou. Nejbližší železniční stanicí jsou Říčany ve vzdálenosti 6,00 km, ležící na trati 221 z Prahy do Benešova. V obci se nachází mateřská a základní škola. Zdravotní péče a ostatní vybavenost je zajištěna v okolních obcích a městech. Předmětné nemovité věci se nacházejí ve východní části obce, u hlavní komunikace Kutnohorská, procházející obcí Mukařov. Autobusová zastávka je od předmětných nemovitých věcí vzdálena cca 450,00 m. Bližší informace jsou ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kutnohorská 270, Mukařov, okres Praha-východ, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.