Podíl 1/2 na objektu rodinné rekreace v obci Krhanice, okr. Benešov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX30765/23
Nejnižší podání 526.667 Kč
Minimální příhoz 9.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 1

Nejvyšší podání

2c816110
526.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2c816110 526.667 Kč 9.5.2024 13:55:15.338388

KrajStředočeský kraj
OkresBenešov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX30765/23
Začátek dražby09.05.2024 13:00
Konec dražby09.05.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání526.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)790.000 Kč
Minimální výše příhozu9.000 Kč
Dražební jistota140.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103076523
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na přízemním, podsklepeném objektu rodinné rekreace smíšené konstrukce s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Krhanice, v chatové oblasti s názvem Svatovice, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Krhanice č.ev. 108, 257 42 Krhanice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 499/6 - ostatní plocha, p.č. 1985/12 - ostatní plocha, p.č. 1986/2 - ostatní plocha a po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 132/5 - lesní pozemek, p.č. 1986/1 - ostatní plocha a p.č. 532/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Krhanice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 600 m od předmětu ocenění. Cca 60 m od předmětu ocenění je přístupový cesta pouze pro pěší. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Krhanice se dále nachází tyto IS: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou.

203EX30765/23 www.eujicha.cz

Organizátor si dovoluje upozornit zájemce na dražbu druhé poloviny dne 9/5/24 od 15:00

https://www.okdrazby.cz/aukce/66699-spoluvlastnicky-podil-1-2-objekt-rodinne-rekreace-v-obci-krhanice-okr-benesov?preview=1Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Krhanice ev. č. 108, Krhanice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.