Dražba Balícího stroje KP-55

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 1828/24-TH22
Nejnižší podání 7.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 7
Počet podání 4

Nejvyšší podání

5e4a5502
13.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5e4a5502 13.000 Kč 23.4.2024 12:32:31.716809
442bef1a 11.000 Kč 23.4.2024 12:28:24.824469
5e4a5502 9.000 Kč 23.4.2024 12:26:17.313046
442bef1a 7.000 Kč 23.4.2024 12:17:49.104314

KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 1828/24-TH22
Začátek dražby23.04.2024 12:00
Konec dražby23.04.2024 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Tomáš Hübner
telefon: +420 544 508 324,
t.hubner@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání7.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)21.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol18282422
Specifický symbolRČ nebo IČ vydražitele

Popis

Dražba balícího stroje KP-55, výr. č. 17021 

Jedná se o prodej v rámci insolvence.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Koželužská 997/20, Třebíč - Borovina, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.