Dražba souboru movitých věcí

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 EX 142/20-269
Nejnižší podání 124.100 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby189 EX 142/20-269
Začátek dražby24.04.2024 09:00
Konec dražby24.04.2024 09:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání124.100 Kč
Výsledná cena (odhadní)124.100 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka304525842/0300
Variabilní symbol14220
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu souboru movitých věcí:

1x Balcancar , 1x Vysokozdvižný vozík typ 32, 1x Vrtačka VS 20 , 1x Stáčečka plechu,  1x Vysokozdvižný vozík Desta , 1x Velká kovová bedna , 1x soustruh , 1x Pásová pila CMB serious , 1x Vysokozdvižný vozík Desta 


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Pluhova 208, Horní Slavkov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.