id. podíl o vel. 1/6 bytu 2+1, Praha 3 - Žižkov, Biskupcova 2437/61

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 3962/13-67
Nejnižší podání 413.334 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 11
Počet podání 34

Nejvyšší podání

0e8ca3a4
670.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0e8ca3a4 [priorita 1] 670.000 Kč 23.5.2024 11:32:28.160569
07d25dc6 670.000 Kč 23.5.2024 11:30:04.372846
0e8ca3a4 [priorita 1] 660.000 Kč 23.5.2024 11:29:43.855748
07d25dc6 660.000 Kč 23.5.2024 11:27:25.999622
fd139450 657.000 Kč 23.5.2024 11:26:30.715936
07d25dc6 655.000 Kč 23.5.2024 11:25:37.704980
0e8ca3a4 [priorita 1] 650.000 Kč 23.5.2024 11:24:43.408428
07d25dc6 650.000 Kč 23.5.2024 11:19:08.901440
94c96c77 622.000 Kč 23.5.2024 11:18:09.841942
fd139450 620.000 Kč 23.5.2024 11:16:43.637242
04c8a4ec 603.000 Kč 23.5.2024 11:16:23.215134
fd139450 601.000 Kč 23.5.2024 11:16:00.636609
6d64d6e2 581.000 Kč 23.5.2024 11:15:45.811600
fd139450 579.000 Kč 23.5.2024 11:15:33.341190
04c8a4ec 529.000 Kč 23.5.2024 11:14:49.286956
6d64d6e2 527.000 Kč 23.5.2024 11:14:19.071841
04c8a4ec 502.000 Kč 23.5.2024 11:14:10.068476
486991c7 500.000 Kč 23.5.2024 11:13:57.156821
6d64d6e2 487.000 Kč 23.5.2024 11:13:40.389050
04c8a4ec 462.000 Kč 23.5.2024 11:13:21.267788
07d25dc6 460.000 Kč 23.5.2024 11:12:57.856689
04c8a4ec 452.000 Kč 23.5.2024 11:11:08.264923
07d25dc6 450.000 Kč 23.5.2024 11:10:27.827195
04c8a4ec 446.000 Kč 23.5.2024 11:10:15.469732
07d25dc6 444.000 Kč 23.5.2024 11:09:51.930421
04c8a4ec 442.000 Kč 23.5.2024 11:09:44.356981
486991c7 440.000 Kč 23.5.2024 11:09:20.302136
6d64d6e2 432.000 Kč 23.5.2024 11:08:57.371951
486991c7 430.000 Kč 23.5.2024 11:08:26.934439
94c96c77 421.334 Kč 23.5.2024 11:06:22.597581
04c8a4ec 419.334 Kč 23.5.2024 11:06:08.445028
94c96c77 417.334 Kč 23.5.2024 11:05:58.151273
a711d849 415.334 Kč 23.5.2024 11:04:22.555333
6d64d6e2 413.334 Kč 23.5.2024 11:02:03.066974

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 3962/13-67
Začátek dražby23.05.2024 11:00
Konec dražby23.05.2024 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání413.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)620.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol396213
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Ideální podíl 1/6 bytu ve vlastnictví Lucie Collin bude dražena samostatnou dražbou (099 DD 5126/23-12)  konanou dne 23.05.2024 ve 13.00 h prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz


bytová jednotka č. 2437/18, která je v osobním vlastnictví a je umístěna v 5. nadzemním podlaží a její dispozice je 2+1.
Předsíň 9,90 m2
Koupelna 2,40 m2
WC 1,10 m2
Spíž 1,60 m2
Kuchyně 9,10 m2
Pokoj 1 13,90 m2
Pokoj 2 19,40 m2
Sklep 2,10 m2
Podlahová plocha 57,40 m2
Podlahová plocha vč. příslušenství 59,50 m2
Podlahová plocha místností je převzata z odhadu č.1185/22/03 vyhotoveného Ing. Milanem
Čermákem dne 22.3.2022 a s drobnými odchylkami odpovídá výměrám, které doložil pan Martin
Kochan.
Bytové jádro je zděné. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem (instalace cca v roce 2010). Okna
obytných místností jsou orientovaná na sever. Vybavení koupelny tvoří sprchový kout a umyvadlo,
samostatné WC je vybaveno klasickou toaletou. Kuchyňská linka není instalována.
Vnitřní dveře jsou hladké plné a částečně prosklené, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře
jsou dřevěné.
V pokojích tvoří podlahu vlýsky, v ostatních místnostech je položeno lino.
Veškeré vybavení jednotky je v původním stavu.
Do jednotky je zavedena elektřina o napětí 230 V a je dodávána z rozvodné sítě. Bytový dům je
napojen na veřejný rozvod vody, zemního plynu a kanalizaci. Ohřev vody a vytápění je řešeno
dálkově, topná tělesa tvoří původní litinové radiátory.
Dle poskytnutých podkladů je oceňovaná jednotka v původním stavu a je vhodná k celkové
rekonstrukci. Z poskytnuté fotodokumentace je patrné lokální poškození stropního podhledu v
pokoji 2 vlivem průsaku vody.
Bytový dům má 6 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží, nemá vybudované obytné podkroví
ani půdní prostory.
Svislé nosné konstrukce jsou zděné, základy jsou pravděpodobně betonové, stropy jsou
pravděpodobně železobetonové. Střecha je plochá, krytinu tvoří živičná lepenka a klempířské prvky
jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové. Společné prostory domu tvoří vstupní prostor
a schodiště. V domě není instalován výtah. Bytový dům byl postaven odhadem kolem roku 1935.
Popis pozemku a lokality:
Pozemek je rovinatý, bez oplocení, bez trvalých porostů a je zcela zastavěn objektem bytového
domu.
Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní veřejně přístupné komunikaci z ul. Biskupcova.
Bytový dům je postaven ve východní části obce. Okolní zástavbu tvoří bytové domy, tramvajové
depo vozovna Žižkov a areál Státní tiskárny cenin.
Občanská vybavenost v podobě úřadů, pošty, obchodů, škol, kulturních a sportovních zařízení je v
docházkové i dojezdové vzdálenosti.
Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů, zeleň v
podobě parků je v docházkové vzdálenosti. Jedná se o lokalitu se zanedbatelným rizikem výskytu
záplav.
Zastávka MHD je v docházkové vzdálenosti, zastávky dálkových spojů v dojezdové vzdálenosti. V
místě jsou omezené parkovací možnosti v blízkosti domu.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Územní správa sociálního zabezpečení pro kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, OSSZ Břeclav, IČ: 00006963
se sídlem Husova 2994/1a, 690 02 Břeclav, přihlásila pohledávku ve výši 114.378,00 Kč. Doloženo vykonatelnými platebními výměry. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 09.04.2024. Jedná se o pohledávku 6. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“). Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 09.04.2024, kdy byla přihláška pohledávky doručena soudnímu exekutorovi.


2) Územní správa sociálního zabezpečení pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj, PSSZ, IČ: 00006963
se sídlem Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8, přihlásila pohledávku ve výši 601.403,00 Kč. Doloženo vykonatelnými platebními výměry. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 07.05.2024. Jedná se o pohledávku 6. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 07.05.2024, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.


3) Finanční úřad pro hlavní město Prahu, ÚP pro Prahu 1, IČ: 72080043
se sídlem Štěpánská 28, 111 21 Praha 1, přihlásil svoji pohledávku ve výši 128.837,50 Kč na základě vykonatelného výkazu nedoplatků sestaveného ke dni 16.05.2024. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 20.05.2024.
Pohledávka ve výši 66.047,50 Kč je zajištěna zástavním právem č.j. 8145637/23/2001-80543-505768 ze dne 19.10.2023. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 19.10.2023, kdy bylo doručeno zástavní exekutorské právo příslušnému katastrálnímu úřadu.
Pohledávka ve výši 62.790,00 Kč patří do 6. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 20.05.2024, kdy byla přihláška pohledávky doručena soudnímu exekutorovi


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo bylo prokázáno a uplatněno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Biskupcova 2437/61, Praha 3 - Žižkov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.