podíl 1/2 k rodinnému domu v obci Líšná, okr. Žďár nad Sázavou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 8128/17-VS
Nejnižší podání 446.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 6
Počet podání 17

Nejvyšší podání

4a5bfeb4
626.670 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4a5bfeb4 626.670 Kč 21.5.2024 10:45:52.850997
983b28c7 616.669 Kč 21.5.2024 10:44:56.821072
4a5bfeb4 606.669 Kč 21.5.2024 10:44:28.095936
983b28c7 596.667 Kč 21.5.2024 10:39:58.614255
183f549f 586.667 Kč 21.5.2024 10:39:03.643518
983b28c7 576.667 Kč 21.5.2024 10:36:37.401285
183f549f 566.667 Kč 21.5.2024 10:32:04.444731
983b28c7 556.667 Kč 21.5.2024 10:31:14.370871
183f549f 546.667 Kč 21.5.2024 10:26:46.058995
983b28c7 536.667 Kč 21.5.2024 10:24:16.109475
183f549f 506.667 Kč 21.5.2024 10:21:22.688324
983b28c7 496.667 Kč 21.5.2024 10:19:16.348651
183f549f 486.667 Kč 21.5.2024 10:14:16.427829
983b28c7 476.667 Kč 21.5.2024 10:08:11.888431
183f549f 466.667 Kč 21.5.2024 10:06:55.200739
4a5bfeb4 456.667 Kč 21.5.2024 10:00:31.283984
983b28c7 446.667 Kč 21.5.2024 10:00:22.416767

KrajVysočina
OkresŽďár nad Sázavou
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 8128/17-VS
Začátek dražby21.05.2024 10:00
Konec dražby21.05.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Veronika Švábová
telefon: 544 508 311,
v.svabova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání446.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)670.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol812817
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dům je samostatně stojící, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou s podkrovím. Dům je rozdělen na část obytnou a část hospodářskou. Příslušenství domu tvoří samostatně stojící zděná garáž, která je součástí pozemku parc. č. st. 86, v katastru nemovitostí zapsaná jako zemědělská stavba bez č.p./č.ev. Garáž má sedlovou střechu s krytinou z vlnitého plechu, vrata jsou dvoukřídlá dřevěná, fasáda z hrubé vápenné omítky. Přes ulici naproti domu se nachází dřevěná vedlejší stavba, která stojí na pozemku parc. č. 527/6, v katastru nemovitostí není zapsána. Vedlejší stavba, která slouží jako sklad, má sedlovou střechu s cementovými taškami a je opláštěna vlnitými sklolaminátovými deskami


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz oznámení o přihlášených pohledávkách, které bude zveřejněno na úřední desce exekutora do 7 dnů od konání prvního kola dražby


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Líšná 27, Líšná, Kraj Vysočina, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.