Dražba RD obec Kruh okres Semily

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 180 EX 2750/23-307
Nejnižší podání 1.560.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

5f7f7e34
1.560.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5f7f7e34 1.560.000 Kč 16.5.2024 10:19:04.880451

KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby180 EX 2750/23-307
Začátek dražby16.05.2024 10:00
Konec dražby16.05.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba

Radka Maliňáková
mobil: 606 710 393
radka.malinakova@exekutorsky-urad.cz


Nejnižší podání1.560.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.340.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4602590237/0100
Variabilní symbol27502366
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu nepodsklepeného RD „typu OKÁL“ se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Kruh, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinnou předmět ocenění zpřístupněn. Příslušenství nemovitých věcí tvoří: a) vedlejší stavby: Přízemní, zděná garáž; b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: venkovní schody, studna, septik, trativod, přípojky IS. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50.557603753, 15.479778905

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.