OPAKOVANÁ DRAŽBA - Dražba pohledávek přihlášených v insolvenčním řízení ve výši 102.870.860,29 Kč

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137Ex 1828/24-AP69
Nejnižší podání 1.000 Kč
Minimální příhoz 100 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 10
Počet podání 66

Nejvyšší podání

b8795d7c
90.700 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b8795d7c 90.700 Kč 17.5.2024 10:44:59.602264
09e9352f 80.700 Kč 17.5.2024 10:44:21.737906
b8795d7c 80.600 Kč 17.5.2024 10:44:06.029135
09e9352f 60.600 Kč 17.5.2024 10:43:49.892402
b8795d7c 60.500 Kč 17.5.2024 10:43:37.667011
09e9352f 55.500 Kč 17.5.2024 10:43:20.757167
b8795d7c 55.400 Kč 17.5.2024 10:42:26.842413
09e9352f 50.400 Kč 17.5.2024 10:41:41.499320
b8795d7c 49.400 Kč 17.5.2024 10:41:30.517646
09e9352f 49.300 Kč 17.5.2024 10:41:15.840974
b8795d7c 49.200 Kč 17.5.2024 10:39:16.672071
09e9352f 39.200 Kč 17.5.2024 10:38:45.502559
96af169c 38.200 Kč 17.5.2024 10:38:25.968157
09e9352f 38.100 Kč 17.5.2024 10:37:11.167386
96af169c 37.100 Kč 17.5.2024 10:36:51.147568
09e9352f 37.000 Kč 17.5.2024 10:34:38.210028
b8795d7c 36.900 Kč 17.5.2024 10:34:28.547759
09e9352f 36.800 Kč 17.5.2024 10:34:17.244223
b8795d7c 35.800 Kč 17.5.2024 10:34:05.568887
09e9352f 35.700 Kč 17.5.2024 10:33:51.312439
b8795d7c 35.600 Kč 17.5.2024 10:33:41.398930
09e9352f 30.600 Kč 17.5.2024 10:33:15.158496
b8795d7c 30.100 Kč 17.5.2024 10:33:05.992878
09e9352f 30.000 Kč 17.5.2024 10:32:55.960900
b8795d7c 29.000 Kč 17.5.2024 10:32:42.827044
09e9352f 24.000 Kč 17.5.2024 10:32:33.411254
96af169c 23.900 Kč 17.5.2024 10:32:24.152771
09e9352f 23.800 Kč 17.5.2024 10:32:01.484888
b8795d7c 23.700 Kč 17.5.2024 10:31:51.322925
09e9352f 23.600 Kč 17.5.2024 10:31:47.918666
96af169c 22.600 Kč 17.5.2024 10:31:29.365556
b8795d7c 22.500 Kč 17.5.2024 10:31:22.688013
09e9352f 22.400 Kč 17.5.2024 10:31:16.806922
96af169c 21.400 Kč 17.5.2024 10:31:00.490912
b8795d7c 20.900 Kč 17.5.2024 10:30:56.242799
09e9352f 20.800 Kč 17.5.2024 10:30:46.174315
b8795d7c 20.700 Kč 17.5.2024 10:30:37.752780
09e9352f 20.600 Kč 17.5.2024 10:30:23.594126
b8795d7c 20.500 Kč 17.5.2024 10:30:14.267504
09e9352f 20.400 Kč 17.5.2024 10:29:59.500579
b8795d7c 19.400 Kč 17.5.2024 10:29:40.628066
09e9352f 19.300 Kč 17.5.2024 10:29:26.538053
b8795d7c 18.300 Kč 17.5.2024 10:28:24.387483
09e9352f 18.200 Kč 17.5.2024 10:28:07.677327
b8795d7c 17.200 Kč 17.5.2024 10:26:50.762234
09e9352f 17.100 Kč 17.5.2024 10:26:32.985863
b8795d7c 16.100 Kč 17.5.2024 10:26:16.712070
09e9352f 16.000 Kč 17.5.2024 10:25:52.399190
b8795d7c 15.000 Kč 17.5.2024 10:24:57.452870
09e9352f 10.500 Kč 17.5.2024 10:23:59.128800
9ff06ef7 9.500 Kč 17.5.2024 10:21:22.406385
09e9352f 9.400 Kč 17.5.2024 10:19:43.834822
9ff06ef7 8.400 Kč 17.5.2024 10:17:44.541427
09e9352f 8.300 Kč 17.5.2024 10:17:11.091513
9ff06ef7 6.300 Kč 17.5.2024 10:13:41.636320
2c3cabeb 6.200 Kč 17.5.2024 10:10:50.608035
9ff06ef7 6.100 Kč 17.5.2024 10:08:06.236587
2c3cabeb 6.000 Kč 17.5.2024 10:06:51.295658
9ff06ef7 5.600 Kč 17.5.2024 10:06:25.975033
09e9352f 5.500 Kč 17.5.2024 10:05:34.901834
2c3cabeb 3.500 Kč 17.5.2024 10:05:24.574109
9ff06ef7 3.300 Kč 17.5.2024 10:05:04.069278
2c3cabeb 3.200 Kč 17.5.2024 10:04:55.150385
9ff06ef7 3.100 Kč 17.5.2024 10:04:17.349017
09e9352f 3.000 Kč 17.5.2024 10:03:43.388335
9ff06ef7 1.000 Kč 17.5.2024 10:00:34.916115

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137Ex 1828/24-AP69
Začátek dražby17.05.2024 10:00
Konec dražby17.05.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Adéla Pechancová
telefon: +420 544 508 361,
a.pechancova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání1.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.000 Kč
Minimální výše příhozu100 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol18282469
Specifický symbolRČ nebo IČ

Popis

Dražba pohledávky z titulu náhrady škody a regresního nároku specifikované v přihláškách P18 a P20 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 17079/2023. Dražba pohledávky z titulu náhrady škody a regresního nároku specifikované v přihláškách P18 a P20 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 17079/2023.

Jedná se o prodej v rámci insolvence.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Veveří 2216/125, Brno - Žabovřesky, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.