Dražba id. spol. podílu 1/2 lesních pozemků k.ú. Víchovská Lhota

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 180 EX 7342/21-221
Nejnižší podání 194.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 12

Nejvyšší podání

03b9c63d
242.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
03b9c63d 242.000 Kč 23.5.2024 11:11:15.255241
b4ae266b 234.000 Kč 23.5.2024 11:10:11.911243
03b9c63d 231.000 Kč 23.5.2024 11:09:14.779115
b4ae266b 224.000 Kč 23.5.2024 11:08:47.833278
03b9c63d 221.000 Kč 23.5.2024 11:07:58.265691
b4ae266b 215.000 Kč 23.5.2024 11:06:38.127915
03b9c63d 212.000 Kč 23.5.2024 11:06:15.976955
b4ae266b 207.000 Kč 23.5.2024 11:03:19.293162
03b9c63d 204.000 Kč 23.5.2024 11:03:06.679450
b4ae266b 200.000 Kč 23.5.2024 10:59:48.959172
03b9c63d 197.000 Kč 23.5.2024 10:59:21.976655
b4ae266b 194.000 Kč 23.5.2024 10:00:55.822661

KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby180 EX 7342/21-221
Začátek dražby23.05.2024 10:00
Konec dražby23.05.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba

Radka Maliňáková
mobil: 606 710 393
radka.malinakova@exekutorsky-urad.cz


Nejnižší podání194.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)291.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4602590237/0100
Variabilní symbol73422166
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/2 pozemků parc. č. 402, parc. č. 403/1 oba v katastrálním území Víchovská Lhota , okres Semily


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

50.660203767, 15.49225886

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.