Podíl na rodinném domě v obci Náchod, okr. Náchod

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX19843/11-159
Nejnižší podání 126.667 Kč
Minimální příhoz 4.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

db391379
126.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
db391379 126.667 Kč 12.6.2024 13:05:55.571371

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresNáchod
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX19843/11-159
Začátek dražby12.06.2024 13:00
Konec dražby12.06.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání126.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)190.000 Kč
Minimální výše příhozu4.000 Kč
Dražební jistota45.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101984311
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Náchod, v místní části Běloves, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: 1. máje 107, Běloves, 547 01 Náchod. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 633/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se městě Náchod nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

203EX19843/11 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno odvádění špíny z domu, které bylo zřízeno ve prospěch parcely St. 38/3, kód k.ú. 701301 Běloves k parcele St. 38/2, kód k.ú. 701301 Běloves.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

1. Máje 107, Adresa, Náchod - Běloves, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.