Podíl 1/4 na pozemku v obci Jeníkovice, okr. Hradec Králové

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX20806/20
Nejnižší podání 64.000 Kč
Minimální příhoz 800 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 6
Počet podání 73

Nejvyšší podání

7f20a689
101.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7f20a689 101.500 Kč 12.6.2024 14:43:09.220217
35bcdded [priorita 1] 100.700 Kč 12.6.2024 14:43:02.448527
7f20a689 100.700 Kč 12.6.2024 14:41:41.806216
35bcdded [priorita 1] 99.900 Kč 12.6.2024 14:41:35.270670
7f20a689 99.900 Kč 12.6.2024 14:39:25.716943
35bcdded [priorita 1] 99.100 Kč 12.6.2024 14:38:44.654719
7f20a689 99.100 Kč 12.6.2024 14:38:10.634800
35bcdded [priorita 1] 98.300 Kč 12.6.2024 14:36:40.206787
7f20a689 98.300 Kč 12.6.2024 14:36:01.677312
35bcdded [priorita 1] 97.500 Kč 12.6.2024 14:35:43.722127
7f20a689 97.500 Kč 12.6.2024 14:34:07.360414
35bcdded [priorita 1] 96.700 Kč 12.6.2024 14:33:58.921355
7f20a689 96.700 Kč 12.6.2024 14:30:41.824034
35bcdded [priorita 1] 95.900 Kč 12.6.2024 14:30:34.542948
7f20a689 95.900 Kč 12.6.2024 14:28:23.215147
35bcdded [priorita 1] 95.100 Kč 12.6.2024 14:28:18.864162
7f20a689 95.100 Kč 12.6.2024 14:26:25.372295
35bcdded [priorita 1] 94.300 Kč 12.6.2024 14:25:47.758152
7f20a689 94.300 Kč 12.6.2024 14:25:37.404779
35bcdded [priorita 1] 93.500 Kč 12.6.2024 14:25:18.848627
7f20a689 93.500 Kč 12.6.2024 14:24:58.529708
35bcdded [priorita 1] 92.700 Kč 12.6.2024 14:24:20.182528
7f20a689 92.700 Kč 12.6.2024 14:22:13.148591
35bcdded [priorita 1] 91.900 Kč 12.6.2024 14:22:05.270240
7f20a689 91.900 Kč 12.6.2024 14:20:55.647529
35bcdded [priorita 1] 91.100 Kč 12.6.2024 14:20:50.144333
7f20a689 91.100 Kč 12.6.2024 14:20:42.360314
35bcdded [priorita 1] 90.300 Kč 12.6.2024 14:20:37.431616
7f20a689 90.300 Kč 12.6.2024 14:20:30.513004
35bcdded [priorita 1] 89.500 Kč 12.6.2024 14:20:23.665502
7f20a689 89.500 Kč 12.6.2024 14:20:15.080212
35bcdded [priorita 1] 88.700 Kč 12.6.2024 14:19:46.445636
7f20a689 88.700 Kč 12.6.2024 14:19:39.997539
35bcdded [priorita 1] 87.900 Kč 12.6.2024 14:19:31.803356
7f20a689 87.900 Kč 12.6.2024 14:17:54.494420
35bcdded [priorita 1] 87.100 Kč 12.6.2024 14:17:28.485183
7f20a689 87.100 Kč 12.6.2024 14:17:12.076293
35bcdded [priorita 1] 86.300 Kč 12.6.2024 14:16:41.066202
7f20a689 86.300 Kč 12.6.2024 14:16:33.756299
35bcdded [priorita 1] 85.500 Kč 12.6.2024 14:15:34.710733
7f20a689 85.500 Kč 12.6.2024 14:15:23.647118
35bcdded [priorita 1] 84.700 Kč 12.6.2024 14:14:21.698058
7f20a689 84.700 Kč 12.6.2024 14:13:43.680219
35bcdded [priorita 1] 83.900 Kč 12.6.2024 14:12:16.228329
7f20a689 83.900 Kč 12.6.2024 14:12:04.215749
35bcdded [priorita 1] 83.100 Kč 12.6.2024 14:11:37.326386
7f20a689 83.100 Kč 12.6.2024 14:10:20.083862
35bcdded [priorita 1] 82.300 Kč 12.6.2024 14:09:19.582319
7f20a689 82.300 Kč 12.6.2024 14:09:12.184183
35bcdded [priorita 1] 81.500 Kč 12.6.2024 14:06:51.070218
7f20a689 81.500 Kč 12.6.2024 14:06:36.383244
35bcdded [priorita 1] 80.700 Kč 12.6.2024 14:02:20.478584
4b0e5b7f 80.700 Kč 12.6.2024 14:01:46.877575
35bcdded [priorita 1] 75.700 Kč 12.6.2024 14:01:22.982758
3bec2d73 75.700 Kč 12.6.2024 14:01:13.629156
35bcdded [priorita 1] 74.900 Kč 12.6.2024 14:00:00.087916
4b0e5b7f 74.900 Kč 12.6.2024 13:59:10.230120
35bcdded [priorita 1] 69.600 Kč 12.6.2024 13:58:53.405873
3bec2d73 69.600 Kč 12.6.2024 13:58:18.971689
35bcdded [priorita 1] 68.800 Kč 12.6.2024 13:57:58.649700
3bec2d73 68.800 Kč 12.6.2024 13:55:29.312925
35bcdded [priorita 1] 68.000 Kč 12.6.2024 13:49:06.795709
3bec2d73 68.000 Kč 12.6.2024 13:48:47.037134
35bcdded [priorita 1] 67.200 Kč 12.6.2024 13:43:38.689900
3bec2d73 67.200 Kč 12.6.2024 13:40:58.895756
35bcdded [priorita 1] 66.400 Kč 12.6.2024 13:34:34.757777
3bec2d73 66.400 Kč 12.6.2024 13:30:46.048348
35bcdded [priorita 1] 65.600 Kč 12.6.2024 13:20:19.115954
3bec2d73 65.600 Kč 12.6.2024 13:18:26.359813
35bcdded [priorita 1] 64.800 Kč 12.6.2024 13:13:24.773442
7f20a689 64.800 Kč 12.6.2024 13:02:28.736890
35bcdded [priorita 1] 64.000 Kč 12.6.2024 13:02:09.076424
a90018d4 64.000 Kč 12.6.2024 13:00:50.385390

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresHradec Králové
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX20806/20
Začátek dražby12.06.2024 13:00
Konec dražby12.06.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání64.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)96.000 Kč
Minimální výše příhozu800 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102080620
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovité věci -

pozemku p.č. 2312 - orná půda o výměře 9.933 m2, v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové, obec

Jeníkovice, okres Hradec Králové, který je situován ve východní části katastrálního území s

přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2236 - ostatní plocha, který

je ve vlastnictví obce Jeníkovice. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí

zemědělských honů.
www.eujicha.cz                                            203EX20806/20


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby byl schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Jeníkovice 25, Jeníkovice, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.