Podíl 1/11 na bytě 1+1 v obci Stříbro, okr. Tachov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX44686/11
Nejnižší podání 93.333 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 33

Nejvyšší podání

10a81edc
108.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
10a81edc [priorita 1] 108.333 Kč 12.6.2024 14:40:12.184063
85b3c8a7 108.333 Kč 12.6.2024 14:39:41.312085
10a81edc [priorita 1] 107.833 Kč 12.6.2024 14:39:10.767881
85b3c8a7 107.833 Kč 12.6.2024 14:35:02.661741
10a81edc [priorita 1] 105.833 Kč 12.6.2024 14:34:30.712732
85b3c8a7 105.833 Kč 12.6.2024 14:33:58.301153
10a81edc [priorita 1] 105.333 Kč 12.6.2024 14:29:15.742038
85b3c8a7 105.333 Kč 12.6.2024 14:28:15.781052
10a81edc [priorita 1] 104.833 Kč 12.6.2024 14:24:51.792543
85b3c8a7 104.833 Kč 12.6.2024 14:24:18.566517
10a81edc [priorita 1] 102.833 Kč 12.6.2024 14:23:55.941116
85b3c8a7 102.833 Kč 12.6.2024 14:19:39.465164
10a81edc [priorita 1] 102.333 Kč 12.6.2024 14:18:15.662543
85b3c8a7 102.333 Kč 12.6.2024 14:16:49.106173
10a81edc [priorita 1] 100.833 Kč 12.6.2024 14:15:16.490924
85b3c8a7 100.833 Kč 12.6.2024 14:14:29.082988
10a81edc [priorita 1] 100.333 Kč 12.6.2024 14:11:35.320915
85b3c8a7 100.333 Kč 12.6.2024 14:07:26.497615
10a81edc [priorita 1] 99.833 Kč 12.6.2024 14:06:13.727414
85b3c8a7 99.833 Kč 12.6.2024 14:05:08.042491
10a81edc [priorita 1] 99.333 Kč 12.6.2024 14:04:26.339924
85b3c8a7 99.333 Kč 12.6.2024 14:03:50.671498
10a81edc [priorita 1] 98.833 Kč 12.6.2024 14:03:04.308014
85b3c8a7 98.833 Kč 12.6.2024 14:01:18.140774
10a81edc [priorita 1] 98.333 Kč 12.6.2024 14:00:23.774683
85b3c8a7 98.333 Kč 12.6.2024 13:58:05.000402
10a81edc [priorita 1] 96.333 Kč 12.6.2024 13:57:41.324990
85b3c8a7 96.333 Kč 12.6.2024 13:56:38.220922
10a81edc [priorita 1] 94.333 Kč 12.6.2024 13:55:23.830720
85b3c8a7 94.333 Kč 12.6.2024 13:51:50.540918
10a81edc [priorita 1] 93.833 Kč 12.6.2024 13:25:21.726356
85b3c8a7 93.833 Kč 12.6.2024 13:15:10.799760
10a81edc [priorita 1] 93.333 Kč 12.6.2024 13:07:00.566480

KrajPlzeňský kraj
OkresTachov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX44686/11
Začátek dražby12.06.2024 13:00
Konec dražby12.06.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání93.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)140.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota28.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104468611
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/11 nemovité věci -

jednotky č. 1189/2 v budově č.p. 1189, 1190, příslušející k části obce Stříbro, na pozemku

p.č. St. 1510/2 o výměře 406 m2, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem

uvedeného domu a pozemku v rozsahu 385/13008, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3753 a

listu vlastnictví č. 3580, vše v k.ú. Stříbro, obec Stříbro, okres Tachov, která se nachází ve II.

nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového

domu celkem s pěti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je

situován v zastavěné části města, a to na ulici Gagarinova. Bytový dům je napojen na elektro,

veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné

zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 1827/1 a p.č. 1838/4, které jsou ve vlastnictví

města Stříbro. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního

šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1972. V roce 2012 bylo

provedeno částečné zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena

rekonstrukce stoupaček, byl pořízen nový společný plynový kotel a byla provedena výměna

původních oken za nová. V roce 2018 bylo provedeno zateplení zbývající části objektu

kontaktním zateplovacím systémem, byl pořízen nový výtah a byla provedena výměna

střešní krytiny.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální

zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední se

společným kotlem pro bytový dům. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni

ocenění hodnocena jako průměrná.
www.eujicha.cz                                                     203EX44686/11


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby byl schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Gagarinova 1189, Stříbro, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.