Podíl 1/10 na rodinném domě a pozemcích v obci Vlachova Lhota, okr. Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX12194/09
Nejnižší podání 160.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 16

Nejvyšší podání

146aabd2
181.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
146aabd2 [priorita 1] 181.000 Kč 12.6.2024 14:25:32.541327
d92219bc 181.000 Kč 12.6.2024 14:23:49.046573
146aabd2 [priorita 1] 178.000 Kč 12.6.2024 14:23:27.567202
d92219bc 178.000 Kč 12.6.2024 14:19:44.582018
146aabd2 [priorita 1] 175.000 Kč 12.6.2024 14:18:13.855389
d92219bc 175.000 Kč 12.6.2024 14:14:23.481662
146aabd2 [priorita 1] 172.000 Kč 12.6.2024 14:09:41.981258
d92219bc 172.000 Kč 12.6.2024 14:07:13.080846
146aabd2 [priorita 1] 169.000 Kč 12.6.2024 14:05:52.624482
d92219bc 169.000 Kč 12.6.2024 14:03:41.776387
146aabd2 [priorita 1] 166.000 Kč 12.6.2024 13:59:05.587172
d92219bc 166.000 Kč 12.6.2024 13:56:53.761031
146aabd2 [priorita 1] 163.000 Kč 12.6.2024 13:54:32.550135
d92219bc 163.000 Kč 12.6.2024 13:52:07.581146
146aabd2 [priorita 1] 160.000 Kč 12.6.2024 13:34:41.187843
a691d853 160.000 Kč 12.6.2024 13:07:05.430380

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX12194/09
Začátek dražby12.06.2024 13:00
Konec dražby12.06.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání160.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)240.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101219409
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl na přízemním, částečně podsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva bez

využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do

nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Vlachova Lhota, v řadové

zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Vlachova Lhota č.p.

3, 766 01 Vlachova Lhota. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemky leží v mírně

sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné

komunikaci, na pozemku p.č. 1553/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Zlínského kraje a

na pozemku p.č. 1553/20 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Vlachova Lhota.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a žumpu. Dle sdělení

účastníka místního šetření a informací ČSÚ se v obci Vlachova Lhota dále nachází hloubková

kanalizace.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným

předmět ocenění zpřístupněn.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle

odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt

pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový

technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu.
www.eujicha.cz                                                      203EX12194/09


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby byl schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vlachova Lhota 3, Vlachova Lhota, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.