Podíl na zemědělských pozemcích v k.ú. Libochovice, okr. Litoměřice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX53770/11
Nejnižší podání 86.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 6

Nejvyšší podání

4a11d7e0
101.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4a11d7e0 101.000 Kč 12.6.2024 13:59:14.120819
39e20a6c 98.000 Kč 12.6.2024 13:58:06.781554
4a11d7e0 95.000 Kč 12.6.2024 13:57:38.811323
16890ced 92.000 Kč 12.6.2024 13:06:24.360304
39e20a6c 89.000 Kč 12.6.2024 13:00:32.780086
4a11d7e0 86.000 Kč 12.6.2024 13:00:18.079229

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX53770/11
Začátek dražby12.06.2024 13:00
Konec dražby12.06.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání86.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)129.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota35.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1105377011
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 235/36 - orná půda o výměře 4.455 m2 a pozemku p.č. 235/37 - orná půda o výměře 2.129 m2, vše v k.ú. Libochovice, obec Libochovice, okres Litoměřice, které jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci a dále přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

203EX53770/11 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Libochovice, Libochovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.