Pozemek v obci Tvořihráz, okr. Znojmo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX34102/23
Nejnižší podání 386.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

70668d60
386.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
70668d60 386.667 Kč 12.6.2024 13:00:19.645839

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX34102/23
Začátek dražby12.06.2024 13:00
Konec dražby12.06.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání386.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)580.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103410223
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 1638/15 - orná půda o výměře 8.908 m2, v k.ú. Tvořihráz, obec Tvořihráz, okres Znojmo, který je situován přibližně v centrální části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemek je z části zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo zjištěno, že na části pozemku se nachází těleso zpevněné komunikaci. Dle platného územního plánu obce Tvořihráz je pozemek zahrnut v plochách jako: „ZO - orná půda“. Informace získány z WWW stránek obce Tvořihráz. Dle sdělení pracovnice obce Tvořihráz, paní Jany Broučkové, ze dne 20.3.2024, se na pozemku nachází komunikace, která je vedená jako zpevněná účelová. Dále bylo sděleno, že obec Tvořihráz není vlastníkem tělesa zpevněné komunikaci a ani se nepodařilo vlastníka zpevněné komunikace identifikovat. Pro účely tohoto znaleckého posudku budeme tedy na těleso zpevněné komunikace nahlížet jako na součást oceňovaného pozemku p.č. 1638/15.

203EX34102/23, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Tvořihráz, Tvořihráz, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.