id. 1/12 pozemků v Tlumačově, okr. Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 12698/09-MB
Nejnižší podání 21.067 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 5
Počet podání 31

Nejvyšší podání

c0392dce
56.110 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c0392dce 56.110 Kč 13.6.2024 10:51:05.194167
acd7ea05 55.110 Kč 13.6.2024 10:50:55.538554
c0392dce 54.110 Kč 13.6.2024 10:50:43.850638
acd7ea05 53.110 Kč 13.6.2024 10:50:36.336139
c0392dce 51.555 Kč 13.6.2024 10:46:12.271370
acd7ea05 50.555 Kč 13.6.2024 10:45:55.371767
c0392dce 47.222 Kč 13.6.2024 10:44:23.765860
acd7ea05 46.222 Kč 13.6.2024 10:43:21.112060
b18c0e12 45.222 Kč 13.6.2024 10:43:05.753106
acd7ea05 44.222 Kč 13.6.2024 10:42:41.508135
c0392dce 43.222 Kč 13.6.2024 10:38:30.018159
acd7ea05 42.222 Kč 13.6.2024 10:38:23.362902
c0392dce 41.100 Kč 13.6.2024 10:36:18.065109
b18c0e12 40.100 Kč 13.6.2024 10:35:12.286659
c0392dce 39.100 Kč 13.6.2024 10:34:57.895872
b18c0e12 38.100 Kč 13.6.2024 10:32:34.622761
bb41767a 37.100 Kč 13.6.2024 10:32:20.010300
b18c0e12 36.100 Kč 13.6.2024 10:29:59.646660
bb41767a 35.100 Kč 13.6.2024 10:29:47.853088
b18c0e12 34.100 Kč 13.6.2024 10:29:38.300367
bb41767a 33.100 Kč 13.6.2024 10:29:23.063180
b18c0e12 32.100 Kč 13.6.2024 10:27:07.619342
acd7ea05 31.100 Kč 13.6.2024 10:26:59.897012
b18c0e12 28.067 Kč 13.6.2024 10:26:48.424179
bb41767a 27.067 Kč 13.6.2024 10:26:36.368398
b18c0e12 26.067 Kč 13.6.2024 10:26:22.169377
bb41767a 25.067 Kč 13.6.2024 10:26:08.964653
c0392dce 24.067 Kč 13.6.2024 10:17:25.274666
bb41767a 23.067 Kč 13.6.2024 10:15:17.958351
c0392dce 22.067 Kč 13.6.2024 10:09:16.541883
bb41767a 21.067 Kč 13.6.2024 10:03:16.886760

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 12698/09-MB
Začátek dražby13.06.2024 10:00
Konec dražby13.06.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání21.067 Kč
Výsledná cena (odhadní)31.600 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol1269809
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Pozemky v katastrálním území Tlumačov na Moravě jsou různě rozptýlené po katastrálním území, pozemky parc.č. 2082/33, 2146/3, 2228/56, 2360/20, 2360/26, 2360/113, 2360/130, 2661/28 jsou umístěny severním směrem od centra Tlumačova, ve směru na Hulín po levé straně, v lokalitě s místním názvem „Losky” a pozemek parc.č. 2991 je umístěn západním směrem od centrální části Tlumačova při ul. Máchovská, v blízkosti mostu pře dálnici D55 po levé straně. Pozemky jsou rovinaté, využívané k zemědělským účelům jako orná půda v lánu zemědělských pozemků. Dle platného územního plánu obce se pozemky parc.č. 2082/33, 2146/3, 2228/56, 2360/20, 2360/26, 2360/113, 2360/130, 2991 se nacházejí ve stabilizované ploše Z - plochy zemědělské, pozemek parc.č. 2661/28 ve stabilizované ploše WT - vodní plochy a toky a pozemek parc.č. 2228/56 z malé části navíc ve stabilizované ploše K - plochy krajinné zeleně a v návrhové ploše biocentra.

Dále přes pozemek parc.č. 2991 vedou podzemní inženýrské sítě včetně nadzemního elektrického vedení.

Příslušenství pozemků

Příslušenství pozemků nebylo zjištěno.

Součástí pozemků

Součástí pozemků nebyly zjištěny.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ Finanční úřad pro Zlínský kraj Ve Zlíně, Územní pracoviště ve Zlíně, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 86 ZLÍN, ve výši 252,- Kč

 

Návrh na uspokojení přihlášených pohledávek v rozvrhu:

Do čtvrté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den vzniku zástavního práva:

Pohledávky (položky)

č. 0001

v celkové výši (Kč) 252.00

Zajištěné zástavním právem č.j.1109098/24/3301-80541-712404 Den vzniku zástavního práva 04.06.2024

 

Přihláška č.l. 139 doručena dne 07.06.2024.

 


Věcná břemena

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro ED.G, a.s. Věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro GasNet, s.r.o. Věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro CETIN, a.s. Věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro CETIN, a.s. viz. dražební vyhláška


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Masarykova 148, Tlumačov, Zlínský kraj, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.