Podíl 1/16 na pozemcích v obci Valašská Bystřice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 032 EX 70/22-75
Nejnižší podání 5.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 9

Nejvyšší podání

70c1ddea
12.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
70c1ddea 12.000 Kč 15.5.2024 14:22:58.245783
53c30621 11.000 Kč 15.5.2024 14:19:20.791194
70c1ddea 10.000 Kč 15.5.2024 14:17:42.373346
53c30621 9.000 Kč 15.5.2024 14:16:40.118282
70c1ddea 8.000 Kč 15.5.2024 14:13:47.351565
53c30621 7.000 Kč 15.5.2024 14:13:38.824480
70c1ddea 6.000 Kč 15.5.2024 14:05:20.297990
bc9e2968 [priorita 1] 5.000 Kč 15.5.2024 14:05:03.917855
70c1ddea 5.000 Kč 15.5.2024 14:00:10.230365

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby032 EX 70/22-75
Začátek dražby15.05.2024 14:00
Konec dražby15.05.2024 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Opava, Aleš Chovanec, JUDr.
Veleslavínova 19, 746 01 Opava

Kontaktní osoba

Čestmír Holub
telefon: +420 553 613 305,
podatelna@exekutoropava.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0000:00 - 00:00
Úterý00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Středa00:00 - 00:0014:00 - 16:00
Čtvrtek00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Pátek00:00 - 00:00

Nejnižší podání5.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5015018820/5500
Variabilní symbol7022
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou lesní pozemky a zemědělský pozemek, situované v extravilánu obce, v územním plánu jsou v ploše zemědělské a lesní.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Valašská Bystřice 1, Valašská Bystřice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.