Podíl na rodinném domě ve Svitavách

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX35619/23
Nejnižší podání 386.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 6
Počet podání 16

Nejvyšší podání

f47442f5
526.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f47442f5 [priorita 1] 526.000 Kč 19.6.2024 14:06:46.607482
e3b8316c 526.000 Kč 19.6.2024 14:02:35.193329
7eaf0962 516.000 Kč 19.6.2024 13:59:29.503586
e3b8316c 506.000 Kč 19.6.2024 13:58:27.095348
7eaf0962 496.000 Kč 19.6.2024 13:58:02.785437
e3b8316c 486.000 Kč 19.6.2024 13:53:53.920889
2213b8ab 476.000 Kč 19.6.2024 13:53:04.997466
e3b8316c 466.000 Kč 19.6.2024 13:50:02.498353
2213b8ab 456.000 Kč 19.6.2024 13:49:39.911073
e3b8316c 446.000 Kč 19.6.2024 13:48:16.608833
2213b8ab 436.000 Kč 19.6.2024 13:46:47.528530
e3b8316c 426.000 Kč 19.6.2024 13:36:42.725084
2213b8ab 416.000 Kč 19.6.2024 13:34:45.423371
d85cbcb1 406.000 Kč 19.6.2024 13:05:39.273463
e3b8316c 396.000 Kč 19.6.2024 13:01:00.537313
f47442f5 [priorita 1] 386.000 Kč 19.6.2024 13:00:29.207251

KrajPardubický kraj
OkresSvitavy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX35619/23
Začátek dražby19.06.2024 13:00
Konec dražby19.06.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání386.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)579.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103561923
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 zděného, nepodsklepeného rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími pod mírnou pultovou střechou krytou novodobou vícevrstvou fólií. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Svitavy, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Jaroslava Ježka 916/24, 568 02 Svitavy - Lány. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 1492/222 - ostatní plocha a p.č. 1492/261 - orná půda, které jsou ve vlastnictví: Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+kk s kompletním sociálním zařízením.  Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastnice místního šetření, odborného odhadu zpracovatele z roku 2011 V průběhu své celkové životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako - stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.

203EX35619/23 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno (podle listiny) zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na části pozemku v rozsahu geometrického plánu číslo 1342-93/2010 dle článku III. smlouvy o zřízení věcného břemene, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 11.8.2011, právní účinky vkladu práva ke dni 15.8.2011. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín a vázne na: - pozemek p.č. 1492/442


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby byl schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jaroslava Ježka 916/24, Svitavy - Lány, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.