Rodinný dům s pozemky v obci Píšť, okr. Opava

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX8340/23
Nejnižší podání 1.863.333 Kč
Minimální příhoz 14.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 56

Nejvyšší podání

c8d5cf01
3.599.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c8d5cf01 3.599.333 Kč 19.6.2024 14:26:53.274954
b1e254ae 3.585.333 Kč 19.6.2024 14:26:30.249681
c8d5cf01 3.571.333 Kč 19.6.2024 14:21:33.431285
b1e254ae 3.557.333 Kč 19.6.2024 14:21:09.780014
c8d5cf01 3.457.333 Kč 19.6.2024 14:19:23.257336
b1e254ae 3.443.333 Kč 19.6.2024 14:19:07.059220
c8d5cf01 3.393.333 Kč 19.6.2024 14:15:10.470913
b1e254ae 3.343.333 Kč 19.6.2024 14:13:45.659245
c8d5cf01 3.329.333 Kč 19.6.2024 14:13:40.486033
b1e254ae 3.315.333 Kč 19.6.2024 14:13:34.569479
c8d5cf01 3.301.333 Kč 19.6.2024 14:13:27.225242
b1e254ae 3.251.333 Kč 19.6.2024 14:12:31.979623
c8d5cf01 3.237.333 Kč 19.6.2024 14:12:25.843835
b1e254ae 3.137.333 Kč 19.6.2024 14:12:12.049491
c8d5cf01 3.123.333 Kč 19.6.2024 14:12:06.683941
b1e254ae 3.109.333 Kč 19.6.2024 14:11:49.609037
c8d5cf01 3.095.333 Kč 19.6.2024 14:11:40.178804
b1e254ae 3.081.333 Kč 19.6.2024 14:11:35.019425
c8d5cf01 3.067.333 Kč 19.6.2024 14:11:24.922706
b1e254ae 3.017.333 Kč 19.6.2024 14:11:02.328384
c8d5cf01 2.867.333 Kč 19.6.2024 14:10:42.963451
b1e254ae 2.817.333 Kč 19.6.2024 14:10:27.639989
c8d5cf01 2.803.333 Kč 19.6.2024 14:10:21.284780
b1e254ae 2.789.333 Kč 19.6.2024 14:10:15.449063
c8d5cf01 2.775.333 Kč 19.6.2024 14:10:08.006585
b1e254ae 2.761.333 Kč 19.6.2024 14:10:00.289312
c8d5cf01 2.747.333 Kč 19.6.2024 14:09:53.613929
b1e254ae 2.733.333 Kč 19.6.2024 14:09:35.129575
c8d5cf01 2.719.333 Kč 19.6.2024 14:09:27.778888
b1e254ae 2.705.333 Kč 19.6.2024 14:09:13.499781
c8d5cf01 2.691.333 Kč 19.6.2024 14:09:06.301373
b1e254ae 2.677.333 Kč 19.6.2024 14:08:55.960123
c8d5cf01 2.663.333 Kč 19.6.2024 14:08:41.054564
b1e254ae 2.563.333 Kč 19.6.2024 14:07:53.139355
c8d5cf01 2.549.333 Kč 19.6.2024 14:07:46.790572
b1e254ae 2.535.333 Kč 19.6.2024 14:07:42.999388
c8d5cf01 2.521.333 Kč 19.6.2024 14:07:33.419568
b1e254ae 2.507.333 Kč 19.6.2024 14:07:08.539463
c8d5cf01 2.493.333 Kč 19.6.2024 14:06:59.727997
b1e254ae 2.443.333 Kč 19.6.2024 14:02:54.808736
c8d5cf01 2.429.333 Kč 19.6.2024 14:02:43.889050
b1e254ae 2.415.333 Kč 19.6.2024 14:02:25.052044
c8d5cf01 2.401.333 Kč 19.6.2024 14:02:15.376268
b1e254ae 2.301.333 Kč 19.6.2024 14:01:25.061086
c8d5cf01 2.287.333 Kč 19.6.2024 14:01:15.613837
b1e254ae 2.087.333 Kč 19.6.2024 14:00:23.199362
c8d5cf01 2.073.333 Kč 19.6.2024 14:00:13.805265
b1e254ae 2.059.333 Kč 19.6.2024 13:59:02.139772
94ca54d9 2.045.333 Kč 19.6.2024 13:58:53.528666
b1e254ae 2.025.333 Kč 19.6.2024 13:57:36.739347
94ca54d9 2.011.333 Kč 19.6.2024 13:57:24.310827
b1e254ae 1.991.333 Kč 19.6.2024 13:56:23.609255
94ca54d9 1.977.333 Kč 19.6.2024 13:56:14.135871
b1e254ae 1.927.333 Kč 19.6.2024 13:56:04.681231
c8d5cf01 1.913.333 Kč 19.6.2024 13:55:23.394861
b1e254ae 1.863.333 Kč 19.6.2024 13:01:22.999262

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX8340/23
Začátek dražby19.06.2024 13:00
Konec dražby19.06.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.863.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.795.000 Kč
Minimální výše příhozu14.000 Kč
Dražební jistota470.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100834023
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je:

I) Rodinný dům č.p. 26 s příslušenstvím a pozemky p.č. 671, p.č. 670 a p.č. 673, k.ú. Píšť

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Píšť, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Opavská 26/74, 747 18 Píšť. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3249/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a přes pozemky p.č. 3249/9 - ostatní plocha a p.č. 3305/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Píšť. Dům je napojen na inženýrské sítě: hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení účastnice místního šetření a informací ČSÚ v obci Píšť se dále nachází elektro a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 1+1 bez sociálního zařízení. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastnice místního šetření přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu.

II) Pozemek p.č. 674/1, k.ú. Píšť

Jedná se o pozemek p.č. 674/1 - orná půda o výměře 2.585 m2 , v k.ú. Píšť, obec Píšť, okres Opava, který je situován v zastavěné, okrajové části obce Píšť. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3249/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a přes pozemky p.č. 3249/9 - ostatní plocha, p.č. 3305/1 - ostatní plocha, p.č. 3249/15 - ostatní plocha, p.č. 3211/1 - ostatní plocha a p.č. 3210 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Píšť. Dle sdělení účastnice místního šetření a informací ČSÚ se v obci Píšť nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Píšť (zveřejněného na aktuálních www stránkách Moravskoslezského kraje) je pozemek veden v plochách územní rezervy jako „B - plochy smíšené obytné“. Nad částí pozemku vede trasa nadzemního vedení.

203EX8340/23 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno chůze a jízdy lehkými a těžkými vozidly a hnaní dobytka, které bylo zřízeno listinou: Usnesení soudu číslo deníku 901/1959. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - pozemku p.č. 674/4 - pozemku p.č. 674/5 - pozemku p.č. 674/2 - pozemku p.č. 674/3 a vázne na: - pozemek p.č. 673 - pozemek p.č. 674/1


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Opavská 26/74, Píšť, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.