Dražba 115 ks. akcií společnosti PSP Pohony a.s. Přerov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 EX 3560/23-32
Nejnižší podání 6.700.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

1b40b9fc
6.700.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1b40b9fc 6.700.000 Kč 27.5.2024 10:03:54.902037

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby189 EX 3560/23-32
Začátek dražby27.05.2024 10:00
Konec dražby27.05.2024 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 277 277 920,
kvapilova@eupraha4.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání6.700.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)20.100.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota2.000.000 Kč
Bankovní účet dražebníka304525842/0300
Variabilní symbol356023
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu 115 ks akcií, a to obchodní společnosti PSP Pohony a.s., IČ: 47674784, se sídlem Kojetínská 3148/73d, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Kojetínská 3148/73d, Přerov I-Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.