Dražba podílu 1/3 RD obec Milíkov okres Cheb

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 04083/10-118
Nejnižší podání 400.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 04083/10-118
Začátek dražby19.06.2024 13:00
Konec dražby19.06.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání400.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)600.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201004083
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na samostatně stojícím, přízemním rodinném domě s podkrovím. Konstrukce budovy je zděná. Příslušenství věcí nemovitých tvoří hospodářská budova a stodola.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 

1)  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj se sídlem Sady 5. května 59, 301 00 Plzeň, s pohledávkou ve výši 110 458,00 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 121 spisu.

2)  JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, s pohledávkou ve výši 6 655,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 122 spisu (120 EX 7144/21).

3)  JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, s pohledávkou ve výši 6 655,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 123 spisu (120 EX 424/23).

4)  Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Právně zastoupen: JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem AK G legal, s.r.o., IČ: 020 00 768, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, s pohledávkou ve výši 9 354,25 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 125 spisu.

5)  ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, s pohledávkou ve výši 6 768,53 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 128 spisu.

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

50.054541121, 12.534299362

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.