Dražba id. spol. podílu 1/6 pozemku k.ú. Mydlovary

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 03034/19-083
Nejnižší podání 20.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 48

Nejvyšší podání

8b522a0e
45.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8b522a0e [priorita 1] 45.000 Kč 12.6.2024 14:08:32.222334
abb4f403 45.000 Kč 12.6.2024 14:04:33.651513
8b522a0e [priorita 1] 44.000 Kč 12.6.2024 14:04:26.121040
abb4f403 44.000 Kč 12.6.2024 14:04:21.270178
8b522a0e [priorita 1] 43.000 Kč 12.6.2024 14:04:12.088623
abb4f403 43.000 Kč 12.6.2024 14:04:03.968248
8b522a0e [priorita 1] 42.000 Kč 12.6.2024 14:03:52.230480
abb4f403 42.000 Kč 12.6.2024 14:03:43.040575
8b522a0e [priorita 1] 41.000 Kč 12.6.2024 14:03:37.983391
abb4f403 41.000 Kč 12.6.2024 14:03:33.172424
8b522a0e [priorita 1] 40.000 Kč 12.6.2024 14:03:25.093574
abb4f403 40.000 Kč 12.6.2024 14:03:20.890542
8b522a0e [priorita 1] 39.000 Kč 12.6.2024 14:03:17.068356
abb4f403 39.000 Kč 12.6.2024 14:03:09.478112
8b522a0e [priorita 1] 38.000 Kč 12.6.2024 14:03:05.276958
abb4f403 38.000 Kč 12.6.2024 14:03:01.378187
8b522a0e [priorita 1] 37.000 Kč 12.6.2024 14:02:57.240019
abb4f403 37.000 Kč 12.6.2024 14:02:52.394170
8b522a0e [priorita 1] 36.000 Kč 12.6.2024 14:02:47.770067
abb4f403 36.000 Kč 12.6.2024 14:02:44.147420
8b522a0e [priorita 1] 35.000 Kč 12.6.2024 14:02:29.846441
abb4f403 35.000 Kč 12.6.2024 14:02:25.510433
8b522a0e [priorita 1] 34.000 Kč 12.6.2024 14:02:19.959251
abb4f403 34.000 Kč 12.6.2024 14:02:15.617936
8b522a0e [priorita 1] 33.000 Kč 12.6.2024 14:02:11.800706
abb4f403 33.000 Kč 12.6.2024 14:01:48.613832
8b522a0e [priorita 1] 32.000 Kč 12.6.2024 14:01:42.484117
abb4f403 32.000 Kč 12.6.2024 14:01:38.590186
f4e19c81 31.000 Kč 12.6.2024 14:01:32.533024
abb4f403 30.000 Kč 12.6.2024 14:01:27.925183
8b522a0e [priorita 1] 29.000 Kč 12.6.2024 14:01:24.712858
abb4f403 29.000 Kč 12.6.2024 14:01:14.812444
8b522a0e [priorita 1] 28.000 Kč 12.6.2024 14:01:02.820421
abb4f403 28.000 Kč 12.6.2024 14:00:44.551932
8b522a0e [priorita 1] 27.000 Kč 12.6.2024 13:59:06.214728
f4e19c81 27.000 Kč 12.6.2024 13:58:31.971544
8b522a0e [priorita 1] 26.000 Kč 12.6.2024 13:56:34.840074
f4e19c81 26.000 Kč 12.6.2024 13:55:45.225551
8b522a0e [priorita 1] 25.000 Kč 12.6.2024 13:52:12.001905
abb4f403 25.000 Kč 12.6.2024 13:51:56.090336
f4e19c81 24.000 Kč 12.6.2024 13:49:04.523484
8b522a0e [priorita 1] 23.000 Kč 12.6.2024 13:45:36.859968
f4e19c81 23.000 Kč 12.6.2024 13:41:09.743920
8b522a0e [priorita 1] 22.000 Kč 12.6.2024 13:40:37.176488
abb4f403 22.000 Kč 12.6.2024 13:35:00.586657
8b522a0e [priorita 1] 21.000 Kč 12.6.2024 13:31:46.013687
f4e19c81 21.000 Kč 12.6.2024 13:31:25.337565
abb4f403 20.000 Kč 12.6.2024 13:22:15.002700

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-sever
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 03034/19-083
Začátek dražby12.06.2024 13:00
Konec dražby12.06.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání20.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201903034
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na travnatém pozemku nepravidelného tvaru. Příslušenství věcí nemovitých, kterých se výkon týká, nebylo zjištěno.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku věřitelé uvedení v Oznámení o přihlášených pohledávkách.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

49.838568293, 13.049713605

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.