Spoluvlastnický podíl ¼ na pozemku ovocného sadu v obci Štěchov, okres Blansko

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 3321/19-389
Nejnižší podání 25.200 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 5
Počet podání 24

Nejvyšší podání

60b69bf5
54.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
60b69bf5 54.200 Kč 14.6.2024 11:05:11.726850
f379fab6 53.200 Kč 14.6.2024 11:05:02.623051
60b69bf5 52.200 Kč 14.6.2024 11:04:27.078812
f379fab6 51.200 Kč 14.6.2024 11:03:58.410717
60b69bf5 50.200 Kč 14.6.2024 11:03:22.778795
f379fab6 47.200 Kč 14.6.2024 11:03:07.019222
60b69bf5 46.200 Kč 14.6.2024 11:03:00.248462
8c3a2a43 45.200 Kč 14.6.2024 11:02:51.615639
f379fab6 44.200 Kč 14.6.2024 11:02:30.339094
60b69bf5 43.200 Kč 14.6.2024 11:01:31.678938
8c3a2a43 42.200 Kč 14.6.2024 11:01:21.256829
60b69bf5 41.200 Kč 14.6.2024 10:59:14.668672
8c3a2a43 40.200 Kč 14.6.2024 10:58:54.978534
60b69bf5 39.200 Kč 14.6.2024 10:57:35.276956
8c3a2a43 35.200 Kč 14.6.2024 10:57:22.181493
60b69bf5 34.200 Kč 14.6.2024 10:56:38.118895
8c3a2a43 33.200 Kč 14.6.2024 10:56:28.380943
60b69bf5 32.200 Kč 14.6.2024 10:54:46.618995
8c3a2a43 31.200 Kč 14.6.2024 10:54:38.782158
60b69bf5 30.200 Kč 14.6.2024 10:53:51.006937
8c3a2a43 28.200 Kč 14.6.2024 10:53:27.573171
60b69bf5 27.200 Kč 14.6.2024 10:49:10.199064
8c3a2a43 26.200 Kč 14.6.2024 10:48:53.061639
60b69bf5 25.200 Kč 14.6.2024 10:02:54.222288

KrajJihomoravský kraj
OkresBlansko
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 3321/19-389
Začátek dražby14.06.2024 10:00
Konec dražby14.06.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání25.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)37.800 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol332119
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ¼ na pozemku ovocného sadu, který se nachází v obci Štěchov, v okrese Blansko, v Jihomoravském kraji.  Předmětný pozemek je součástí většího celku.  Na pozemku se nachází třešňový sad. Jedná se o mírně svažitý pozemek (jižní svah) na okraji obce Štěchov. Na okrajích pozemku se nachází travní porost (částečně sečený travní porost a polní cesta na jižním okraji a travní porost na severním okraji). Předmětný pozemek je porostlý starými, neprořezanými, pěstebně neudržovanými ovocnými stromy, vysokou trávou a náletovými dřevinami. Celkově se jedná o neudržovaný pozemek. Přístup k pozemku je z místní komunikace Štěchov-Lačnov. Celková výměra předmětného pozemku činí 3 436,00 m2. Obec Štěchov se nachází v okrese Blansko a žije zde přibližně 184 obyvatel. Obec se dělí na dvě části, vlastní Štěchov a místní část Lačnov. Obcí prochází silnice č. III/3769 Lysice-Černovice-Hodonín. Dopravní obslužnost je zajištěna autobusovými linkami. Obecní úřad se nachází v části Štěchov, v části Lačnov se nachází sportoviště - fotbalové hřiště, dětské hřiště a hostinec. Další občanská vybavenost je zajištěna v okolních obcích a městech. Předmětná nemovitá věc se nachází mimo zastavěné území obce, směrem na jihozápad od Štěchova. Autobusová zastávka se nachází ve vzdálenosti zhruba 400,00 m. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Štěchov, Štěchov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.