Spoluvlastnický podíl ¼ na pozemku ovocného sadu v obci Štěchov, okres Blansko

Do začátku dražby zbývá: 23 dnů 9 hodin 17 minut 7 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 3321/19-389
Nejnižší podání 25.200 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresBlansko
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 3321/19-389
Začátek dražby14.06.2024 10:00
Konec dražby14.06.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání25.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)37.800 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol332119
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ¼ na pozemku ovocného sadu, který se nachází v obci Štěchov, v okrese Blansko, v Jihomoravském kraji.  Předmětný pozemek je součástí většího celku.  Na pozemku se nachází třešňový sad. Jedná se o mírně svažitý pozemek (jižní svah) na okraji obce Štěchov. Na okrajích pozemku se nachází travní porost (částečně sečený travní porost a polní cesta na jižním okraji a travní porost na severním okraji). Předmětný pozemek je porostlý starými, neprořezanými, pěstebně neudržovanými ovocnými stromy, vysokou trávou a náletovými dřevinami. Celkově se jedná o neudržovaný pozemek. Přístup k pozemku je z místní komunikace Štěchov-Lačnov. Celková výměra předmětného pozemku činí 3 436,00 m2. Obec Štěchov se nachází v okrese Blansko a žije zde přibližně 184 obyvatel. Obec se dělí na dvě části, vlastní Štěchov a místní část Lačnov. Obcí prochází silnice č. III/3769 Lysice-Černovice-Hodonín. Dopravní obslužnost je zajištěna autobusovými linkami. Obecní úřad se nachází v části Štěchov, v části Lačnov se nachází sportoviště - fotbalové hřiště, dětské hřiště a hostinec. Další občanská vybavenost je zajištěna v okolních obcích a městech. Předmětná nemovitá věc se nachází mimo zastavěné území obce, směrem na jihozápad od Štěchova. Autobusová zastávka se nachází ve vzdálenosti zhruba 400,00 m. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Štěchov, Štěchov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.