Dražba orné půdy k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 176 EX 00374/23-038
Nejnižší podání 58.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 36

Nejvyšší podání

75c1aa9c
93.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
75c1aa9c 93.000 Kč 19.6.2024 12:32:36.339081
5f0d4737 92.000 Kč 19.6.2024 12:31:15.820387
75c1aa9c 91.000 Kč 19.6.2024 12:29:59.480377
5f0d4737 90.000 Kč 19.6.2024 12:29:53.025430
75c1aa9c 89.000 Kč 19.6.2024 12:25:00.657870
5f0d4737 88.000 Kč 19.6.2024 12:24:54.030536
75c1aa9c 87.000 Kč 19.6.2024 12:20:24.670419
5f0d4737 86.000 Kč 19.6.2024 12:20:17.610604
75c1aa9c 85.000 Kč 19.6.2024 12:15:49.024357
5f0d4737 84.000 Kč 19.6.2024 12:15:35.768249
75c1aa9c 83.000 Kč 19.6.2024 12:11:10.750078
93d7ef8b 82.000 Kč 19.6.2024 12:11:00.274515
75c1aa9c 81.000 Kč 19.6.2024 12:10:25.583504
93d7ef8b 80.000 Kč 19.6.2024 12:10:15.986816
75c1aa9c 79.000 Kč 19.6.2024 12:09:06.721293
93d7ef8b 78.000 Kč 19.6.2024 12:08:55.921140
75c1aa9c 77.000 Kč 19.6.2024 12:06:24.654804
93d7ef8b 76.000 Kč 19.6.2024 12:06:20.262364
75c1aa9c 75.000 Kč 19.6.2024 12:06:11.316740
93d7ef8b 74.000 Kč 19.6.2024 12:06:04.704518
75c1aa9c 73.000 Kč 19.6.2024 12:05:28.189700
93d7ef8b 72.000 Kč 19.6.2024 12:05:20.950817
75c1aa9c 71.000 Kč 19.6.2024 12:04:35.430410
93d7ef8b 70.000 Kč 19.6.2024 12:04:29.766015
75c1aa9c 69.000 Kč 19.6.2024 12:04:09.155369
93d7ef8b 68.000 Kč 19.6.2024 12:04:02.756412
75c1aa9c 67.000 Kč 19.6.2024 12:03:33.138498
5f0d4737 66.000 Kč 19.6.2024 12:03:21.678297
93d7ef8b 65.000 Kč 19.6.2024 12:03:13.364937
75c1aa9c 64.000 Kč 19.6.2024 12:00:01.448504
93d7ef8b 63.000 Kč 19.6.2024 11:59:53.666554
75c1aa9c 62.000 Kč 19.6.2024 11:57:16.659936
f274707d 61.000 Kč 19.6.2024 11:57:06.941721
75c1aa9c 60.000 Kč 19.6.2024 11:55:32.064525
93d7ef8b 59.000 Kč 19.6.2024 11:54:57.247477
75c1aa9c 58.000 Kč 19.6.2024 11:00:13.012499

KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby176 EX 00374/23-038
Začátek dražby19.06.2024 11:00
Konec dražby19.06.2024 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Vladimíra Pekárová
telefon: 354 415 211, mobil: 739001389
vladimira.pekarova@execheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 17:00
Středa08:00 - 17:00

Nejnižší podání58.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)87.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010345/5500
Variabilní symbol0037423
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu pozemku, v katastru nemovitostí vedený jako orná půda, o výměře 2 020 m2 severně od okraje zastavěné části obce Čistá, okr. Mladá Boleslav. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 758/2, který je ve vlastnictví obce Čistá.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50.485996935, 14.838846164

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.