Dražba A) id. spol. podíl 1/2 RD B) id. spol. podíl 1/4 RR obec Mukařov okres Praha-Východ

Do začátku dražby zbývá: 6 dnů 18 hodin 13 minut 6 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 176 DD 00001/24-006
Nejnižší podání 2.889.647 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby176 DD 00001/24-006
Začátek dražby31.07.2024 11:00
Konec dražby31.07.2024 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Vladimíra Pekárová
telefon: 354 415 211, mobil: 739001389
vladimira.pekarova@execheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 17:00
Středa08:00 - 17:00

Nejnižší podání2.889.647 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.334.470 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010345/5500
Variabilní symbol5000124
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu A) id. spol. podíl 1/2 RD B) id. spol. podíl 1/4 RR. Z části podsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a podkrovím v obci Mukařov, část Srbín. V přízemí domu je garáž, kotelna a dva sklady, v 1.NP zádveří, předsíň, koupelna, šatna, kuchyň a 2 pokoje. V podkroví pak kuchyň, 2 pokoje a koupelna s WC. K domu náleží zahrada s výměrou 1 316 m2.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49.982018236, 14.752747012

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.