Podíl na bytě 3+kk v Praze - Chodov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX40274/13
Nejnižší podání 656.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 21

Nejvyšší podání

dcef44c4
856.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
dcef44c4 856.667 Kč 3.7.2024 13:59:48.269497
7ee5ba52 846.667 Kč 3.7.2024 13:59:43.006920
dcef44c4 836.667 Kč 3.7.2024 13:56:36.355622
e281b8be 826.667 Kč 3.7.2024 13:56:28.438028
7ee5ba52 816.667 Kč 3.7.2024 13:55:58.243430
dcef44c4 806.667 Kč 3.7.2024 13:54:47.150823
60d83174 796.667 Kč 3.7.2024 13:54:08.484042
dcef44c4 786.667 Kč 3.7.2024 13:52:30.315623
e281b8be 776.667 Kč 3.7.2024 13:52:24.208101
dcef44c4 766.667 Kč 3.7.2024 13:51:21.705299
60d83174 756.667 Kč 3.7.2024 13:50:54.347023
dcef44c4 746.667 Kč 3.7.2024 13:50:39.226058
60d83174 736.667 Kč 3.7.2024 13:46:18.809037
dcef44c4 726.667 Kč 3.7.2024 13:43:25.552783
7ee5ba52 716.667 Kč 3.7.2024 13:43:17.210278
dcef44c4 706.667 Kč 3.7.2024 13:41:36.187787
7ee5ba52 696.667 Kč 3.7.2024 13:40:53.053887
dcef44c4 686.667 Kč 3.7.2024 13:27:50.064261
7ee5ba52 676.667 Kč 3.7.2024 13:17:38.382150
e281b8be 666.667 Kč 3.7.2024 13:01:16.486843
60d83174 656.667 Kč 3.7.2024 13:01:04.391391

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX40274/13
Začátek dražby03.07.2024 13:00
Konec dražby03.07.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání656.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)985.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota170.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104027413
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 nemovité věci - jednotky č. 2134/12 v budově č.p. 2133, 2134, příslušející k části obce Chodov, na pozemku p.č. 2332/34, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům p.č. 2332/34 o výměře 571 m2 , p.č. 2332/90 o výměře 502 m2 , p.č. 2332/91 o výměře 239 m2 a p.č. 2332/92 o výměře 142 m2 v rozsahu 738/32032, vše zapsané na listu vlastnictví č. 20494 a listu vlastnictví č. 8409, vše v k.ú. Chodov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází v V. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Čenětická. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V hlavním městě Praha se nachází kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 2332/231, p.č. 2332/99, p.č. 2332/101 a p.č. 2332/93, které jsou ve vlastnictví hlavního města Praha a dále přes pozemky p.č. 2332/90, p.č. 2332/91 a p.č. 2332/92, které jsou předmětem ocenění. Parkování je možné na vlastním pozemku a na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 30-ti lety. V roce 2015 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena modernizace výtahu a výměna původních oken za nová. V roce 2017 byla provedena rekonstrukce stoupacího vedení. Bytová jednotka je dle dostupných podkladových materiálů dispozičně řešena jako 3+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.  

203EX40274/13 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Čenětická 2134/6, Praha 11 - Chodov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.