Podíl na pozemcích v k.ú Lochovice, okr Beroun

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX4043/21
Nejnižší podání 7.167 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 11

Nejvyšší podání

82bb8235
8.167 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
82bb8235 [priorita 1] 8.167 Kč 3.7.2024 14:01:03.755611
f7bee8c0 8.167 Kč 3.7.2024 14:00:56.317217
82bb8235 [priorita 1] 7.967 Kč 3.7.2024 14:00:13.521661
f7bee8c0 7.967 Kč 3.7.2024 13:59:59.466909
82bb8235 [priorita 1] 7.767 Kč 3.7.2024 13:54:49.585474
f7bee8c0 7.767 Kč 3.7.2024 13:54:34.059397
82bb8235 [priorita 1] 7.567 Kč 3.7.2024 13:31:59.814585
f7bee8c0 7.567 Kč 3.7.2024 13:28:45.463930
82bb8235 [priorita 1] 7.367 Kč 3.7.2024 13:22:25.754886
e3fd2862 7.367 Kč 3.7.2024 13:16:53.757386
82bb8235 [priorita 1] 7.167 Kč 3.7.2024 13:02:00.569743

KrajStředočeský kraj
OkresBeroun
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX4043/21
Začátek dražby03.07.2024 13:00
Konec dražby03.07.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání7.167 Kč
Výsledná cena (odhadní)10.750 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistota2.500 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100404321
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/32 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1812/56 - orná půda o výměře 953 m2 , pozemku p.č. 1812/57 - orná půda o výměře 423 m2 , pozemku p.č. 1812/58 - orná půda o výměře 428 m2 , pozemku p.č. 1812/60 - orná půda o výměře 121 m2 a pozemku p.č. 1812/61 - orná půda o výměře 6.421 m2 , vše v k.ú. Lochovice, obec Lochovice, okres Beroun, které jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.www.eujicha.cz                                      203EX4043/21-99


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby byl schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lochovice 77, Lochovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.