Byt 1+1 v Karlových Varech

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX23220/21-158
Nejnižší podání 1.183.333 Kč
Minimální příhoz 13.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 12
Počet podání 24

Nejvyšší podání

94ee1b49
1.626.001 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
94ee1b49 1.626.001 Kč 3.7.2024 14:08:37.973845
1a376a93 1.613.001 Kč 3.7.2024 14:05:55.118370
94ee1b49 1.600.001 Kč 3.7.2024 14:01:22.800949
8209d814 1.530.333 Kč 3.7.2024 13:56:58.402421
94ee1b49 1.517.333 Kč 3.7.2024 13:56:21.058970
8209d814 1.417.333 Kč 3.7.2024 13:53:55.237942
16be1f97 1.404.333 Kč 3.7.2024 13:53:31.076150
48286442 1.391.333 Kč 3.7.2024 13:52:52.065138
16be1f97 1.378.333 Kč 3.7.2024 13:52:24.656381
8209d814 1.365.333 Kč 3.7.2024 13:46:39.175729
2ebe9919 1.352.333 Kč 3.7.2024 13:32:36.449181
8209d814 1.339.333 Kč 3.7.2024 13:31:12.225066
2ebe9919 1.326.333 Kč 3.7.2024 13:13:36.687073
8209d814 1.313.333 Kč 3.7.2024 13:07:51.607435
84faec5c 1.300.333 Kč 3.7.2024 13:05:28.881663
8209d814 1.287.333 Kč 3.7.2024 13:04:29.105150
1a376a93 1.274.333 Kč 3.7.2024 13:04:08.543675
2ebe9919 1.261.333 Kč 3.7.2024 13:02:28.879178
8209d814 1.248.333 Kč 3.7.2024 13:01:49.154343
2ebe9919 1.235.333 Kč 3.7.2024 13:01:29.053787
8209d814 1.222.333 Kč 3.7.2024 13:01:04.441194
2ebe9919 1.209.333 Kč 3.7.2024 13:00:50.175109
8209d814 1.196.333 Kč 3.7.2024 13:00:29.043325
94ee1b49 1.183.333 Kč 3.7.2024 13:00:07.233134

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX23220/21-158
Začátek dražby03.07.2024 13:00
Konec dražby03.07.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.183.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.775.000 Kč
Minimální výše příhozu13.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102322021
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je jednotka č. 739/6 v budově č.p. 739, příslušející k části obce Karlovy Vary, na pozemku p.č. 2306 o výměře 179 m2 , včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 4364/49526, vše zapsané na listu vlastnictví č. 5504 a listu vlastnictví č. 1863, vše v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, netypového, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Bulharská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2279/1, který je ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 100 lety. Bytová jednotka je dle dostupných podkladových materiálů dispozičně řešena jako 1+1 se sociálním zázemím tvořeným pouze splachovacím WC a umyvadlem. Sociální zázemí (WC) je pravděpodobně situováno ve zděném jádru, nachází se v mezipatře mezi III. a IV. nadzemním podlaží a je přístupné ze společné chodby. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

203EX23220/21 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bulharská 739/3, Karlovy Vary, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.