ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl id.1/3, obec Luhačovice, okres Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 52492/11-400
Nejnižší podání 103.000 Kč
Minimální příhoz 4.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 9

Nejvyšší podání

4f2251c2
138.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4f2251c2 138.000 Kč 13.6.2024 9:46:29.290609
73d55455 134.000 Kč 13.6.2024 9:46:08.981483
4f2251c2 130.000 Kč 13.6.2024 9:45:22.187272
ed89cbd6 126.000 Kč 13.6.2024 9:44:51.019898
4f2251c2 119.000 Kč 13.6.2024 9:43:34.910745
ed89cbd6 115.000 Kč 13.6.2024 9:43:05.254397
daa4b8d1 111.000 Kč 13.6.2024 9:41:37.721645
ed89cbd6 107.000 Kč 13.6.2024 9:41:29.614668
4f2251c2 103.000 Kč 13.6.2024 9:30:04.433190

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 52492/11-400
Začátek dražby13.06.2024 09:30
Konec dražby13.06.2024 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Zuzana Skalická
telefon: 236034025,
skalickaz@exsmekal.cz


Nejnižší podání103.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)154.000 Kč
Minimální výše příhozu4.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol115249211
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 47/1 - zahrada o výměře 1.337 m2, pozemku p.č. 766/20 - orná půda o výměře 4.946 m2, pozemku p.č. 829/12 - ostatní plocha o výměře 162 m2 a pozemku p.č. 871/17 - orná půda o výměře 4.892 m2, vše v k.ú. Polichno, obec Luhačovice, okres Zlín. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Luhačovice nachází na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Pozemek p.č. 47/1 je situován v okrajové, zastavěné části katastrálního území, místní části s názvem Polichno, ve sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 922/1 - ostatní plocha a p.č. 915 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města Luhačovice. Dle platného územního plánu města Luhačovice je pozemek zahrnut v plochách stávajících, z části „AZ - plochy zemědělské“ a z části „ZP - plochy přírodního charakteru.“ Pozemky p.č. 766/20 a p.č. 829/12 se nachází v odlehlé severozápadní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 929 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Biskupice a p.č. 908 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Luhačovice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 871/17 je situován v severozápadní části katastrálního území, v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 898/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Luhačovice. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství pozemku p.č. 47/1, které je tvořeno:

a) vedlejší stavbou: Jedná se o přízemní, dřevěnou vedlejší stavbu pod pultovou střechou krytou eternitovými šablonami.

b) venkovními úpravami:  oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - drátěné pletivo na betonových sloupcích,  vrata z ocelové konstrukce,  vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva

Při místním šetření byly zjištěny tyto součásti pozemků p.č. 766/20 a p.č. 829/12, které jsou tvořeny těmito venkovními úpravami:

- oplocení - dřevěná prkna na dřevěných sloupcích

- oplocení - dřevěné latě na dřevěných sloupcích

- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcíchTermín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Polichno 55, Luhačovice - Polichno, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.